Generalsekretær til Nordisk ministerråd - på vei mot verdens mest bærekraftige og integrerte region (NO)

Nordisk ministerråd søker en markant og engasjerende leder, toppmotivert for å stå i spissen for det offisielle nordiske samarbeidet og det fortsatte reformarbeidet. Er du den rette, får du både en enestående sjanse for å påvirke det nordiske samarbeidet på høyeste nivå og være en samlende stemme i en høyaktuell tid for å styrke samarbeidet.

Generalsekretæren skal med sin organisasjon arbeide for at Nordisk ministerråds Visjon 2030 realiseres. Visjonen innebærer at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region. For å støtte utviklingen prioriteres tre strategiområder innenfor Nordisk ministerråds arbeid: et grønt Norden, et konkurransedyktig Norden og et sosialt bærekraftig Norden.

Med støtte fra åtte nordiske regjeringer, 130 medarbeidere, snaut 1 milliard DKK i årlig bevilgning samt et økosystem med 12 nordiske institusjoner og tre kontorer i Baltikum er potensialet for å skape resultater stort.

Sekretariatet for Nordisk ministerråd holder til i Nordens hus i København. Sekretariatet sysselsetter medarbeidere fra hele Norden.

Stillingen som generalsekretær
Nordisk ministerråd ble dannet i 1971. Det består av i alt 12 ministerråd og dertil hørende embetsmannskomiteer. De nordiske statsministrene har det overordnede ansvaret og de nordiske samarbeidsministrene et delegert ansvar for oppfølging og koordinering av samarbeidet. Formannskapet for Nordisk ministerråd, som varer i ett år om gangen, skifter mellom de fem nordiske landene.

Ministerrådene og dertil hørende embetsmannskomiteer bistås i sitt arbeid av Ministerrådets sekretariat. Sekretariatet ledes av generalsekretæren.

Generalsekretærens kjerneoppgaver:
 • Fremme ministerrådets formål, herunder realiseringen av den politisk fastsatte Visjon 2030.
 • Lede sekretariatet i overensstemmelse med gjeldende avtaler, forretningsorden og instrukser for Nordisk ministerråds sekretariat.
 • Støtte opp under det nordiske politiske samarbeidet, herunder samspillet mellom de nordiske samarbeidsministrene og de øvrige ministerrådene samt relasjonene til Nordisk råd.
 • Lede samspillet mellom sekretariatet i København, de tolv nordiske institusjonene og de tre kontorene i Baltikum.
 • Fremme et profesjonelt, effektivt og motiverende arbeidsmiljø for sekretariatets medarbeidere.
   
Posten som generalsekretær omfatter en del reiser, primært i de nordiske landene.

Vi søker deg som har:
 • Stor interesse for nordisk samarbeid spesielt og internasjonalt samarbeide generelt.
 • Grunnleggende erfaring med og forståelse for politiske prosesser.
 • Stort fokus på ledelse, med erfaring fra å stå i spissen for organisasjonsutvikling og forandringsledelse.
 • En motiverende, personlig og engasjerende lederstil.
 • En utadvendt og synlig atferd, med gode evner til å kommunisere samt skape relasjoner og nettverk i et komplekst miljø.
   
Du er statsborger i et av de nordiske landene.

Annet
Ansettelseskontrakten er tidsbegrenset til fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere maksimalt to år. Nordisk ministerråd tilbyr spesiell støtte til etablering til dem som flytter til Danmark på grunn av ansettelsen. Alle som har en statlig stilling i et av de nordiske landene, har rett til permisjon for å jobbe i Nordisk ministerråd.

Se mer om En karriere i det nordiske samarbeidet, samt en kortfilm om utflyttingsservice.

Hvis du vil vite mer om stillingen, er du velkommen til å kontakte konsulent Christian Kofoed-Enevoldsen på epost christian.enevoldsen@mercuriurval.com, eller på tlf. +45 2030 4560.

Du kan finne flere opplysninger på www.norden.org.

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 21. august 2022. Den første intervjurunden finner sted i løpet av september. Det inngår tester i rekrutteringsprosessen.

Konsulentfirmaet Mercuri Urval bistår Nordisk ministerråd med rekrutteringsoppgaven.

Tiltredelse er 1. januar 2023, eller etter nærmere avtale.
 

Information

Tittel

Generalsekretær til Nordisk ministerråd

Organisasjon

Nordisk ministerråds sekretariat

By

København

Søknadsfrist

21.08.2022 23:59

Ansettelsesvilkår

Nordisk vilkår

Kontaktpersoner

Hvis du vil vite mer om stillingen, er du velkommen til å kontakte konsulent Christian Kofoed-Enevoldsen på epost christian.enevoldsen@mercuriurval.com, eller på tlf. +45 2030 4560