Seniorrådgiver / rådgiver

Brænder du for nordisk samarbejde om energiforskning?

De nordiske lande er global førende indenfor den grønne omstilling og har som vision at blive verdens mest integrerede og bæredygtige region. Sammen står vi stærkt. Norden er som region verdens 11. største økonomi. Det er derfor vigtigt at styrke forskningssamarbejdet, som bidrager til realiseringen af landenes mål om at blive en CO2-neutral region, være konkurrencedygtig og sikre en social bæredygtig omstilling.
Nordisk Energiforskning er med til at skabe vidensgrundlaget for at nå Nordens mål. Vi er en institution under Nordisk Ministerråd, som forvalter og finansierer internationale forskningsprogrammer og -projekter der tilfører merværdi til nationalt arbejde i de nordiske lande. Derudover udfører vi visse sekretariatsfunktioner i det energipolitiske samarbejde under Nordisk Ministerråd. Nordisk Energiforskning er lokaliseret i Oslo og har 17 medarbejdere fra alle de nordiske lande.
Vi søger en engageret rådgiver, der vil være med til at udvikle det nordisk energisamarbejde og styrkepositioner gennem fremtidige forskningsprogrammer.

Eksempler på områder er:
 • Smarte energisystemer
 • Bæredygtig energi
 • Grøn transport
 • Energimarkeder og sektorkobling
 • Energi og samfund

Dine arbejdsopgaver
 • Identificere og udvikle nye forskningsprojekter og programmer
 • Planlægge og gennemføre opslag og projektopfølgning
 • Fremme af et godt samarbejde med institutioner, der finansierer energiforskningen i de nordiske lande, EU og Nordens nærområder (herunder Baltikum og Arktisk), forskermiljøer og Nordisk Ministerråd
 • Formidle resultaterne af Nordisk Energiforsknings arbejde

Profil
Vi søger dig, der har: 
 • Indsigt og relevant erfaring inden for energi
 • Kompetence og erfaring fra processer vedrørende forskningsfinansiering, for eksempel fra offentlig forvaltning og/eller forskningsadministration og -finansiering 
 • Kompetence og erfaring fra projektudvikling og -ledelse, og fra at arbejde strategisk med komplekse, politiske og professionelle opgaver 
 • Relevant uddannelse på mindst kandidat/masterniveau 
 • God formuleringsevne, både skriftligt og mundtligt, på mindst et skandinavisk sprog (dansk, norsk eller svensk) og på engelsk.
Desuden er det ønskeligt, at du har:
 • International erfaring og særlig erfaring med Nordisk samarbejde er en fordel.
 • Evne til at kunne arbejde systematisk, både selvstændigt og i teams, tage initiativer og løse problemer 
 • Gode sociale og diplomatiske evner samt en god forståelse af roller og processer i en politisk ledet organisation.
Vi tilbyder dig:
 • Et spændende job i skæringsfeltet mellem politik, forskning og energi
 • En stilling i et kompetent akademisk miljø med gode muligheder for indflydelse og kompetenceudvikling
 • Højtuddannede og motiverede kollegaer fra alle de nordiske lande, som arbejder i teams

Du ansættes efter norske vilkår med medlemskab af den norske pensionsordning for offentlige ansatte. Arbejdssted er Oslo og noget rejseaktivitet må forventes.
Stillingen er en tidsbegrænset ansættelse for op til fire år med mulighed for forlængelse på op til yderligere fire år i overensstemmelse med Nordisk Ministerråds retningslinjer. Offentlige ansatte har ret til orlov for at arbejde i Nordisk Energiforskning. Ansatte, der ansættes fra et andet land end Norge, har ret til tilskud i forbindelse med udflytning fra deres hjemland.
Når der vælges kandidater, tilstræber Nordisk Energiforskning at personalet samlet set afspejler den nordiske befolkning samt at vi får en balance i alder og køn.
Hvis du vil vide mere om stillingen kan du kontakte direktør Klaus Skytte, telefon + 47 94 13 14 47 / E-mail Klaus.Skytte@nordicenergy.org, eller læs mere om Nordisk Energiforskning på www.nordicenergy.org

Ansøgningsfrist 7.oktober 2022
 

Information

Tittel

Seniorrådgiver / rådgiver

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

07.10.2022 23:59

Ansettelsesvilkår

Lokale vilkår

Jobbkategori

Rådgiver