Nordiska ministerrådet i Köpenhamn söker rådgivare/seniorrådgivare inom jämställdhet och LGBTI

Vill du vara med och stärka det nordiska samarbetet?

Har du kompetens inom jämställdhets- och LGBTI-frågor? Och vill du medverka till att forma och utveckla det nordiska samarbetet så vi kan bidra till hållbara samhällslösningar? I så fall har vi ett jobb för just dig!

Nordiska ministerrådets sekretariat söker en rådgivare/seniorrådgivare för att ingå i teamet för jämställdhet, LGBTI samt barn och unga. Vi förvaltar det nordiska samarbetet som verkar för att Norden ska bli en jämställd region, med lika rättigheter och möjligheter för LGBTI-personer, och som är den bästa platsen i värden för barn och unga.

Arbetet är spännande, mångsidigt och ibland hektiskt. I en värld i snabb förändring vill vi se möjligheter och stå upp för viktiga gemensamma värderingar som är under press. Vi stöttar och utvecklar varandra för att uppnå resultat.

Avdelningen for Kultur och resurser har sekretariatsansvar för det nordiska regeringssamarbetet inom följande områden: kultur och medier, barn och unga, jämställdhet och LGBTI, fiskeri, lantbruk, skogsbruk och livsmedel, samt internationellt samarbete. Arbetet på avdelningen är organiserat i teams bestående av 5–7 medarbetare med olika roller, bland annat rådgivare/seniorrådgivare och koordinator, där varje medarbetare rapporterar direkt till avdelningschefen.

I arbetet ingår
 • Förvalta och utveckla det nordiska samarbetet på jämställdhets- och LGBTI-områdena, samt bevaka den politiska utvecklingen i Norden och internationellt inom dessa områden
 •  Ansvara för samarbetet med det samarbetsorganet Nordisk Information för Kunskap om Kön (NIKK).
 • Delta i och bidra till att utveckla satsningar och samarbeten som skapar och förmedlar nordisk kunskap inom områdena, och som involverar olika intressenter till exempel myndigheter, civilsamhällsaktörer, företag, forskare och internationella organisationer.
 • Organisera och delta i nordiska och internationella evenemang, samt skapa och upprätthålla nätverk i de nordiska länderna och internationellt som bidrar till målen inom det nordiska samarbetet på jämställdhets- och LGBTI-områdena.
 • Delta i och bidra till utvecklingen av sekretariatets arbete med jämställdhetsintegrering och med att göra samarbetet mer inkluderande och relevant för fler.

 Sekretariatstjänster innebär
 • Förbereda minister- och ämbetskommitteémöten i Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI, ta fram och skriva mötesmaterial samt följa upp beslut från dessa möten.
 • Bidra till att synliggöra och kommunicera resultat från det nordiska samarbetet.
 • Ha ansvar för kontrakt och dialog med samarbetspartner och förvaltningsorgan i samband med administration av program och projekt.
 
Din profil
 • Du har relevant högre akademisk utbildning och flera års relevant arbetslivserfarenhet.
 • Det är viktigt att du har konkret erfarenhet av politikutveckling på jämställdhetsområdet samt kunskap om LGBTI-området samt att du har arbetat i en politisk miljö, till exempel inom statlig förvaltning, regeringssamarbeten eller internationella organisationer. Du är lösningsorienterad och undersökande och kan sätta dig in i komplicerade problemställningar.
 • Du är bra på att arbeta under en bestämd tidsram med saker som kräver stor noggrannhet.
 • Du känner ansvar för helheten och bidrar till teamets och sekretariatets arbete, men är samtidigt bekväm med att jobba under eget ansvar och ta egna initiativ.
 • Du ska gilla och vara bra på att strukturera och följa upp ditt eget och andras arbete, samt att följa administrativa och politiska processer från början till slut.
 • Du måste ha goda kommunikationsfärdigheter, vara diplomatisk och ha lätt för att samarbeta.
 • Du ska ha lätt för att formulera dig muntligt och skriftligt på ett av ministerrådets officiella språk (danska, norska eller svenska) samt på engelska.
   
I jobbet ingår en del resor, främst inom de nordiska länderna.

För att få anställning i Nordiska ministerrådets sekretariat krävs medborgarskap i ett av de nordiska länderna.

Som medarbetare på Nordiska ministerrådets sekretariat förväntas du arbeta efter våra kärnvärden för medarbetarskap som syftar till att tydliggöra de värden som ska prägla medarbetarskapet. Våra kärnvärden för medarbetarskap hittar du som centrala kvalifikationer här

Vi erbjuder
Vi erbjuder ett utvecklande och meningsfullt arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Våra anställningskontrakt är tidsbegränsade till fem år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst tre år. Vi erbjuder särskilt stöd för etablering till alla som flyttar till Danmark på grund av anställningen. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos oss.

Se mer om En karriär i det nordiska samarbetet, samt en Kortfilm om relocation service.

Världens mest hållbara och integrerade region
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda.

De nordiska statsministrarna har fastställt en vision för det nordiska samarbetet fram till 2030. Visionen har stort fokus på grön omställning och en konkurrenskraftig nordisk region. Visionen understöttas av en handlingsplan med 12 centrala mål för perioden 2021–24.

Om Nordiska ministerrådet
Nordiska ministerrådet är tillsammans med Nordiska rådet kärnan i det officiella nordiska samarbetet. Sekretariatet består av tre saksansvariga avdelningar samt generalsekreterarens kontor, en kommunikationsavdelning och en avdelning för HR, administration och juridik samt en ekonomiavdelning. Nordiska ministerrådets sekretariat ligger i Nordens Hus mitt i Köpenhamn tillsammans med Nordiska rådets sekretariat och med Nordiska kulturfondens sekretariat, och har omkring 130 anställda. För mer information, se http://www.norden.org

Mer information om tjänsten
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Johannesson på e-post torjoh@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.

Vi vill att du ska tillträda så snart som möjligt.

Sista ansökningsdag är den 10 oktober 2022.

 

Information

Titel

Rådgivare/seniorrådgivare inom jämställdhet och LGBTI

Organisation

Nordiska ministerrådets sekretariat

Stad

Köpenhamn

Ansökningens sista datum

2022-10-10 23:59

Anställningsvillkor

Nordiska villkor

Jobb kategori

Rådgivare

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Johannesson på e-post torjoh@norden.org. Vill du veta mer om anställningsvillkor kan du kontakta hr@norden.org.