Framtida nordiskt utbildningssamarbete

Svar på dagens och morgondagens utmaningar

Information

Publish date
Abstract
Ministrarna för utbildning och forskning (MR-U) har i sitt samarbetsprogram satt som mål att Norden även i framtiden ska vara en ledande region för kunskap och välfärd. I detta sammanhang genomfördes ett strategiskt arbete inom utbildningsområdet som syftar till ett förnyat och förstärkt nordiskt utbildningssamarbete, vilket ska bidra till att ge konkreta lösningar på de utmaningar vi har idag och framtiden.Gruppen bakom rapporten är tidigare gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, departementsråd Petter Skarheim och kansler Thomas Wilhelmsson.
Publication number
2017:777