211. Heidi Greni (Spørgsmål)

Information

Speech type
Questions
Speech number
211
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Først vil jeg stille meg bak alt det som representanten fra presidiet sa. Det har vært en krevende situasjon, for da Ministerrådet i 2019 innledet sitt arbeid med denne visjonen og de konkrete handlingsplanene, var ikke Nordisk råd konsultert. Derfor er jeg glad for at samarbeidsministrene nå i dag sier at i det videre arbeidet framover vil det være en pågående involvering av Nordisk råd. Det er viktig for at vi skal få et godt samarbeid, og det er også viktig for at vi skal få gjennomført.

Særlig har det vært en utfordring at det ikke har vært en konsekvensutredning av de elementene som har vært i det området det har vært nedskjæringer. Så jeg håper for framtiden, hvis det skulle komme nedskjæringer på noen områder, at vi da også får en tydelig konsekvensutredning av hva dette vil bety for arbeidet. Vi politikere er vant til å prioritere, men hvis vi skal gjøre gode prioriteringer, er vi nødt til å vite hva som er konsekvensen av de prioriteringene vi gjør, og hvilke alternativ vi har å prioritere mellom.