262. Mikko Kinnunen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
262
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Suuri kiitos ministeri Honkoselle tämän tärkeän Nordplus-ohjelman jatkon esittelystä. On hienoa olla koolla kulttuurin, sivistyksen ja koulutuksen ystävien joukolla.

Tuolla valtiosalissa on visiointiseinä, johon voimme kirjoittaa ajatuksia pohjoismaisen yhteistyön edistämisestä. Kirjoitin sinne, että tekisimme sujuvat koulupolut koko Pohjolaan, että olisi hyvä edetä koulupolulla myöskin maiden välillä. Nordplus-ohjelma on tärkeä osa tämän vision toteuttamista. Pidän hyvänä myös sitä, että Baltian maat ovat mukana tässä ohjelmassa ja tekevät yhteistyötä kanssamme. Pohjoismaat ja Baltian maat ovat yhtä koulutusaluetta, kuten ministeri äsken totesi.

Pidän tärkeänä myös sitä, että kansanopisto-opiskelijat voivat hakea tukea ohjelmasta. Olen toiminut yli 20 vuotta kansanopiston rehtorina ennen parlamentaarikon uraani, ja minulla oli melkein joka vuosi opiskelijoita Ruotsista tai Norjasta. Opiskelijoiden välille syntyi syvää ystävyyttä ja yhteyttä, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää, että tällainen toiminta ja yhteys voisi edelleen vahvistua Pohjoismaiden välillä.

 

Skandinavisk oversettelse

President! Ett stort tack till minister Honkonen för presentationen av fortsättningen på det viktiga Nordplus-programmet. Det känns bra att samlas här med vänner av kultur, bildning och utbildning.

I rikssalen finns en visionsvägg där vi kan skriva upp idéer för att främja det nordiska samarbetet. Jag skrev att vi borde skapa fungerande utbildningsvägar i hela Norden, att det vore viktigt med utbildningsvägar också mellan länderna. Nordplus-programmet är en viktig del i genomförandet av denna vision. Jag uppskattar också att de baltiska länderna deltar i programmet och samarbetar med oss. De nordiska länderna och de baltiska länderna hör till samma utbildningsområde, liksom ministern nyss konstaterade.

Jag anser också att det är viktigt att folkhögskolestuderande kan ansöka om stöd inom ramen för programmet. Jag har varit rektor för en folkhögskola i över 20 år före min karriär som parlamentariker, och jag hade nästan varje år studerande från Sverige eller Norge. De studerande knöt djupa vänskapsband som bär långt in i framtiden. Därför är det viktigt att ytterligare stärka sådan här verksamhet och sådana här band mellan de nordiska länderna.