Senior Innovasjonsrådgiver

Nordic Innovation – Transformativ agenda og konkrete handlinger

Nordic Innovation eid av de fem nordiske regjeringer gjennom Nordisk ministerråd og jobber for å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst. Vår oppgave er å skape nordisk merverdi ved å fremme innovasjon, entreprenørskap og global konkurransekraft i nordisk næringsliv, samt å tilrettelegge for samarbeid på tvers av landegrensene. Nordic Innovation har programmer og aktiviteter som bidrar til at næringslivet utvikler og tilpasser seg det grønne skiftet.

 
Hos Nordic Innovation vil du bli en del av et hyggelig arbeidsmiljø med kollegaer fra alle nordiske land. Vi tilbyr en spennende stilling i krysningspunktet mellom næringsliv og sentrale innovasjonsmiljøer i Norden og med stor innflytelse på våre prioriteringer.

Arbeidet vil bestå av både strategiske og operative elementer. Eksempler på arbeidsoppgaver kan være å utvikle strategier og programmer, prosjekter, danne nettverk, lage utlysninger, håndtere evalueringsprosesser, veilede og følge opp prosjekter. Du kommer til å ha tett kontakt med eksterne bedrifter og organisasjoner. Her er det viktig å tilpasse kommunikasjonen etter målgruppe på en profesjonell måte.


Vi søker deg som har
 
  • Akademisk bakgrunn på høyere nivå og flere års relevant arbeidserfaring
  • Sterke kommunikasjonsferdigheter og kunne kommunisere flytende på minst ett skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
  • Kjennskap til de nordiske landenes virkemiddelapparat tillegges vekt, og ut fra dagens nasjonalitetsdeling vil særlig kjennskap og nettverk i det finske og/eller svenske apparatet bli vektlagt.
  • Det er en fordel med erfaring fra internasjonalt arbeid


Vi ser etter en kollega med drivkraft, som trives i sosiale settinger og er komfortabel med å presentere foran publikum. Hos oss er det mye rom for egenutvikling, og vi ser frem til at vår nye kollega deler sine ideer og tar
initiativ. Personlig egenskaper vil bli vektlagt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det ansettes på åremål for fire år med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.. Statsansatte har krav på tjenestefri for å arbeide i Nordic Innovation. Medarbeidere som rekrutteres fra et annet land enn Norge vil få kompensasjon i forbindelse med flytting utenfor hjemlandet i tillegg til særskilt månedlig kompensasjon. Vi etterstreber en balanse når det gjelder alder og kjønn. Nordic Innovation sin stab skal så langt som mulig gjenspeile den nordiske befolkningen, og ved utvelgelse av kandidater vil Nordic Innovation etterstrebe en balanse mellom de ulike nordiske nasjonalitetene. Arbeidsstedet er Oslo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nordic Innovation er en av tolv organisasjoner under Nordisk ministerråd og har som formål å bidra til at Norden blir en foregangsregion for bærekraftig vekst og skal arbeide for å fremme entreprenørskap, innovasjon og internasjonal konkurransekraft i nordiske virksomheter. Nordic Innovation har kontorsted i Oslo og har 20 ansatte.

Les mer om oss på www.nordicinnovation.org.
 

 

Information

Tittel

Senior Innovasjonsrådgiver

Organisasjon

Nordisk innovation

By

Oslo

Søknadsfrist

31.01.2023 23:59

Ansettelsesvilkår

Nordisk vilkår

Jobbkategori

Seniorrådgiver

Kontaktpersoner

Senior Innovation Adviser, Marthe Haugland, tlf: +47 971 35 126 mail: m.haugland@nordicinnovation.org eller HR ansvarlig, Kristine Høydahl, tlf +47 40605395 mail: kristine.hoydahl@nordicinnovation.org