Program för regionalpolitik

Sveriges ordförandeskap 2018

Information

Publish date
Abstract
Inom det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2017–2020 prioriteras projekt och aktiviteter som syftar till att identifiera, analysera, jämföra och utveckla nordiska exempel och lösningar på regionala och lokala utmaningar kopplade till hållbar landsbygdsutveckling, innovativa och resilienta regioner samt hållbara städer och stadsutveckling.
Publication number
2017:781