10 fakta om Norden og det nordiske samarbeidet

Information

Publish date
Abstract
Det nordiske samarbeidet er en av verdens mestomfattende regionale samarbeidsformer. Samarbeidetomfatter Danmark, Finland, Island, Norgeog Sverige samt Færøyene, Grønland og Åland.Det nordiske samarbeidet er både politisk,økonomisk og kulturelt forankret, og er en viktigmedspiller i det europeiske og internasjonale samarbeidet. Det nordiske fellesskapet arbeider for etsterkt Norden i et sterkt Europa.Det nordiske samarbeidet ønsker å styrke nordiskeog regionale interesser og verdier i en globalomverden. Felles verdier landene imellom er medpå å styrke Nordens posisjon som en av verdensmest innovative og konkurransekraftige regioner.
Publication number
2018:409