Nordisk Kulturfond söker en studentmedarbetare med fokus på projektadministration och ekonomi

Nordisk Kulturfond arbetar för att stimulera utvecklingen av konst- och kulturlivet i Norden såväl som i en global kontext. Varje år får fonden cirka 1 200 ansökningar om stöd till nordiska konst- och kulturprojekt. Förutom att dela ut stöd arbetar fonden med att utveckla och sprida kunskap om konst och kultur samt att skapa nya sammanhang för utveckling av kulturpolitiken i Norden.

De senaste åren har Nordisk Kulturfond arbetat med att utveckla sina interna arbetsprocesser och digitala system samt sin kommunikation. Det arbetet har bland annat resulterat i ett nytt digitalt ansökningssystem och smidigare handläggning och uppföljning.

Nordisk Kulturfond söker nu en studentmedarbetare som kan bidra till att stärka fondens administration och uppföljning av stödbeviljade projekt, band annat genom löpande kommunikation med sökande, projektuppföljning och analys. Studentmedarbetaren ska också sköta bokföringsrelaterade uppgifter och löpande underhåll av fondens digitala ansökningssystem. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
 • Genomgång av slutrapporter och utbetalningar till projekt
 • Uppdatering och vidareutveckling av fondens digitala ansökningsformulär
 • Inhämtande av ansökningsstatistik till rapporter
 • Stickprovskontroll av projektredovisning
 • Kontering av fakturor och reseräkningar
 • Att besvara frågor på telefon och mejl
 • Facilitering på konferenser och möten
 • Viss översättning, korrekturläsning och uppdateringar på hemsidan

Om dig:
 • Du studerar för närvarande på universitet eller högskola och har minst två år kvar av din utbildning.
 • Du är intresserad av och får gärna ha erfarenhet av administrativa och bokföringsrelaterade uppgifter. Du ska helst vara van att använda MS Office-programmen Outlook, Word och Excel.
 • Du är bra på att uttrycka dig i tal och skrift och kommunicerar felfritt på minst ett skandinaviskt språk samt på engelska. Svenska är meriterande.
 • Du är ansvarstagande, har sinne för detaljer och kan hålla överblick över flera olika typer av uppgifter som ofta löper parallellt.

Nordisk Kulturfond
Nordisk Kulturfond har arbetat med kultursamarbete sedan 1966 med utgångspunkt i ett avtal mellan de nordiska länderna. Fondens dagliga arbete utförs av sekretariatet från kontoret i Nordens Hus i Köpenhamn. Sekretariatet består för närvarande av en direktör, fyra seniorrådgivare, en projektledare och en studentmedarbetare.

Du kan läsa mer om fondens arbete på www.nordiskkulturfond.org

Anställningsvillkor
Arbetstiden är 10–15 timmar i veckan fördelat på två fasta dagar.
Önskat anställningsstart: 15 mars 2023.

Praktisk information
Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgiver Nina Leppänen på ninlep@norden.org. Sista datum för ansökan är den 24 februari 2023.
 

Information

Titel

Studentmedarbetare med fokus på projektadministration och ekonomi

Organisation

Nordisk Kulturfond

By

Köpenhamn

Ansøgningsfrist

24-02-2023 23:59

Ansættelsesvilkår

Student

Stillingskategori

Studentermedhjælper

Kontaktpersoner

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta seniorrådgiver Nina Leppänen på ninlep@norden.org.