The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Stöd till Agenda 2030-projekt

26.08.18 | Funding opportunities
NORDBUK har påbörjat ett samarbete med Generation 2030-programmet, som ska förstärka och försnabba genomförandet av FN:s Agenda 2030 i det nordiska samarbetet. Samarbetet innebär att NORDBUK delar ut 600 000 DKK extra fram till och med 2020. NORDBUK hanteras av Nordisk kulturkontakt.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Thu, 31/12/2020 - 11:55 PM
Financial framework
upp till 200 000 DKK per år (som en del av NORDBUK)
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

En tredjedel av stödet går att söka i nästa omgång av NORDBUK och är dedikerade till att stödja projekt som stödjer Norden i arbetet att nå målsättningarna i Agenda 2030, FN:s global agenda för hållbar utveckling.