Vill du bidra till att stärka det nordiska energisamarbetet?

Seniorrådgivare/rådgivare

De nordiska länderna är globalt ledande när det gäller den gröna omställningen och har som vision att bli världens mest integrerade och hållbara region. Tillsammans är vi starka. Norden är som region världens 11:e största ekonomi och genom att stärka samarbetet kan vi skapa positiv synergi i förverkligandet av ländernas mål om att bli en CO2-neutral region, vara konkurrenskraftiga och säkra en socialt hållbar omställning.
Nordisk Energiforskning bidrar till att skapa kunskapsunderlaget för att nå Nordens mål. Vi är en institution under Nordiska Ministerrådet och vi förvaltar och finansierar internationella forskningsprogram och -projekt som tillför mervärde till nationellt arbete i de nordiska länderna. Vi assisterar och arbetar nära tillsammans med Ministerrådets Sekretariat i Köpenhamn och vi bidrar till att sätta centrala energipolitiska frågor i Norden på dagordningen. Nordisk Energiforskning ligger i Oslo och har 17 medarbetare från alla de nordiska länderna.
Vi söker en engagerad rådgivare som vill vara med och utveckla det nordiska energisamarbetet och styrkepositionerna.


Dina arbetsuppgifter
 • Sekretariatstjänster och professionell rådgivning till energipolitiska arbetsgrupper i samråd med Nordiska Ministerrådets sekretariat.
 • Planera och genomföra anbudsförfaranden och upphandling av analyser från externa konsulter samt därefter följa deras arbete och föra det vidare till nytta för länderna, deras ämbetsmän, politiker och myndigheter.
 • Främja ett gott samarbete med institutioner som finansierar energiforskningen i de nordiska länderna, EU och Nordens närområden (bland andra Baltikum och Arktis), forskarmiljöer och Nordiska Ministerrådet.
 • Förmedla resultaten av Nordisk Energiforsknings arbete
Profil

Vi söker dig som har: 
 • Insikt i och relevant erfarenhet inom energi
 • Kompetens och erfarenhet från projektutveckling och -ledning och av att arbeta strategiskt med komplexa, politiska och professionella uppgifter 
 • Kompetens och erfarenhet från processer som gäller forskningsfinansiering, exempelvis från offentlig förvaltning och/eller forskningsadministration och -finansiering 
 • Relevant utbildning på minst kandidat-/masternivå 
 • God formuleringsförmåga, både skriftlig och muntlig, på minst ett skandinaviskt språk (danska, norska eller svenska) och på engelska.

Dessutom är det önskvärt att du har:
 • Internationell erfarenhet och särskilt erfarenhet av nordiskt samarbete är en fördel.
 • Förmåga att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, ta initiativ och lösa problem 
 • God social och diplomatisk förmåga samt god förståelse för roller och processer i en politiskt ledd organisation.
Vi erbjuder dig:
 • Ett spännande jobb i skärningspunkten mellan politik, forskning och energi
 • En anställning i en kompetent akademisk miljö med goda möjligheter till inflytande och kompetensutveckling
 • Högutbildade och motiverade kolleger från alla de nordiska länderna, som arbetar i team

Du blir anställd enligt norska villkor med medlemskap i den norska pensionsplanen för offentliganställda. Arbetsplats är Oslo och du måste förvänta dig en del resor.
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i upp till fyra år med möjlighet till förlängning i upp till ytterligare fyra år i enlighet med Nordiska Ministerrådets riktlinjer. Offentliganställda har rätt till tjänstledighet för att arbeta hos Nordisk Energiforskning. Anställda som anställs från ett annat land än Norge har rätt till bidrag i samband med utflyttning från hemlandet.
När kandidaterna väljs ut eftersträvar Nordisk Energiforskning att personalen totalt sett ska avspegla den nordiska befolkningen samt att vi får balans när det gäller ålder och kön.

Om du vill veta mer om anställningen kan du kontakta direktör Klaus Skytte, telefon + 47 94 13 14 47 / E-post Klaus.Skytte@nordicenergy.org, eller läsa mer om Nordisk Energiforskning på www.nordicenergy.org

 

Information

Tittel

Seniorrådgivare/rådgivare

Organisasjon

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Søknadsfrist

23.03.2023 23:59

Ansettelsesvilkår

Lokale vilkår

Jobbkategori

Seniorrådgiver