Document Actions

The President's blog

The Nordic Council works for everybody who lives, works, studies or runs a business in the Nordic Region. The President’s blog will take you behind the scenes and report on the work of the Nordic Council and on other events throughout 2017.

Dags samla krafter inför en spännande andra halvlek

Halvtid - i fotbollstermer handlar det om att samla laget och se hur första halvlek utfallit. Det handlar också om att blicka framåt för att se hur man kan prestera ännu bättre i andra halvleken, och det handlar förstås om att vila lite för att samla krafter. Nu har halva tiden gått för Finlands ordförandeskapsår i Nordiska rådet.

Read More…

Grönland vill vara ett eget land i Norden

Det är lätt att bli förälskad i Grönland och alla fantastiska människor som bor på världens största ö. Jag var där alldeles nyligen och pratade om Norden och det nordiska samarbetet med grönlänningarna.

Read More…

Jämställdhet gör alla till vinnare

Jag blev mycket inspirerad då vi under Nordiska rådets session i Köpenhamn förra året satte fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det kom tydligt fram att Norden är ledande på de flesta av de här områdena och jag insåg att vi därför har ett särskilt ansvar för att nå målen globalt.

Read More…

Vi vill ha fortsatt god dialog med USA

USA och Norden – nya förutsättningar var temat för Nordiska rådets temasession i Stockholm i början av veckan. Det blev en mycket intressant och givande debatt, som visade att Norden står upp för sina värderingar samtidigt som vi värnar om fortsatt goda relationer till USA.

Read More…

Ett enat Norden gör gott för EU:s framtid

Europeiska kommissionens vitbok om EU:s framtid innehåller fem scenarier som kommissionen ser som både möjliga och önskvärda. Alla bygger på tanken om att EU-samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas. Det är bredden och tempot som varierar, beroende på scenario.

Read More…

Vi jobbar alla för ett gränslöst Norden

Det har varit en del debatt den senaste tiden efter att jag på ett seminarium i Helsingfors uttalat mig om de nordiska regeringarnas arbete med att undanröja gränshinder. I samband med lanseringen av en nordisk rapport uppmanade jag både regeringar och politiker att ringa varandra med jämna mellanrum för att tala om gränshinder och hur de ska lösas.

Read More…

Vi sitter alla i samma båt

Överallt i Norden pågår det nätverksarbete långt från de högtidliga sammanträdesborden och flotta banketterna. Det är möten mellan människor med gemensamma intressen helt utan gränser, det är nätverkande inom folkmusik och teater, inom idrott och näringsliv, inom museivärlden och inom många fler områden.

Read More…

Tranströmer och fotboll gav extra mötesglädje

Två sanningar närmar sig varandra. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv". Orden är svenske poeten Tomas Tranströmers.

Read More…

Samarbete stavas med två bokstäver

Det finländska ordförandeskapsåret och därmed mitt år som president för Nordiska rådet har börjat.

Read More…

Nordens ”Great Britts” och nordiska vänner i brexit-land

Mitt första uppdrag som Nordiska rådets president är avklarat.

Read More…

Contact

Matts Lindqvist
Phone: (+45) 29 69 29 05