Big Picture Midnight Pink
News https://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiskt utskott: Samarbete inom turism bör prioriteras Samarbetet inom turismen i Norden bör fortsatt prioriteras högt av de nordiska regeringarna. Det anser Nordiska rådets Utskott för tillväxt och utveckling. https://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiskt-utskott-samarbete-inom-turism-boer-prioriteras https://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/pyry-niemi
News https://www.norden.org/en/news-and-events/news Lively debate on the US and the Nordic Region It is more important than ever before to highlight Nordic values in the uncertain times we now live in. This was the underlying message of several... https://www.norden.org/en/news-and-events/news/lively-debate-on-the-us-and-the-nordic-region https://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/temasession-2017
News https://www.norden.org/en/news-and-events/news Låt fred bli Nordens varumärke Fredsmäkling borde göras till ett nordiskt varumärke och inkluderas som en viktig del av det officiella nordiska samarbetet. Det förslaget... https://www.norden.org/en/news-and-events/news/laat-fred-bli-nordens-varumaerke https://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/britt-lundberg-paa-temasessionen-i-stockholm-4-april-2017
News https://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordic Council presents initiatives to combat antibiotic resistance During the Nordic Council’s theme session in Stockholm, the council’s politicians presented a “white book” outlining 12 concrete proposals... https://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordic-council-presents-initiatives-to-combat-antibiotic-resistance https://www.norden.org/en/news-and-events/images/intern/publications/whitepaper-12-initiatives
News https://www.norden.org/en/news-and-events/news Färöarnas roll i det nordiska samarbetet diskuterades Kan de självstyrande områdenas roll inom de nordiska samarbetet utvidgas? Den frågeställningen kom upp i samband med att Färöarnas ansökan... https://www.norden.org/en/news-and-events/news/faeroearnas-roll-i-det-nordiska-samarbetet-diskuterades https://www.norden.org/en/news-and-events/images/flags/nordens-hus-paa-ved-stranden

Department


Title

Test text

    /

    Twitter - #nrsession