Content

08.10.19 | News

Nordic Nutrition Recommendations 2022: join in the work

Experts from the Nordic region and beyond are now being invited to participate in an open collaboration on the 2022 edition of the Nordic Nutrition Recommendations, which form the basis for nutrition policies and dietary guidelines in all of the Nordic countries. Everybody is invited to...

03.09.19 | News

Omprioriteringar väntar inom det nordiska samarbetet

När de nordiska statsministrarna möttes i medlet av augusti slog de fast att klimat och hållbarhet skall prioriteras högre än tidigare inom samarbetet. Målsättningen i den nya visionen för Nordiska ministerrådet är att Norden ska bli världens mest hållbara region. Nu inleds arbetet med ...