5. Proposals and reports by the Ministers for Nordic Co-operation

Tak for svaret vedrørende undervisningsportalen. Jeg skal sige, at der har hersket lidt forvirring omkring tallene, men det står helt klart for mig, at der ikke er sikret finansiering til Norden i…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Jag har inte detaljkunskaperna tillgängliga så att jag kan svara på det, men jag förstod av det som Dagfinn sa att detta ska vara garanterat i budgeten - att man kan fortsätta att använda portalen…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Jeg vil også starte med å understreke betydningen av vårt felles store prosjekt, det nordiske samarbeidet. Vi snakker ofte om de store visjonene om den mest integrerte regionen i verden, men det…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Jeg bad blot om et svar på mit spørgsmål om de mafialignende forhold i byggebranchen og den kriminalitet, der udvikler sig i øjeblikket. Da Margot Wallström ikke nåede at svare på det, vil jeg…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Først vil jeg takke samarbeidsministeren for svaret på mitt spørsmål. Statsministrene i Norden sier også at det nordiske samarbeidet er veldig fragmentert i dag. Derfor har vi behov for å finne…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Dette er et spørsmål som vil bli diskutert i oppfølgingen av rapporten til Havnen. Mitt poeng var at det viktigste er forankring nasjonalt. I den grad man skal løfte mellomstore eller store…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Jeg vil gerne kommentere to ting. Den ene ting er om "Norden i Skolen", for jeg er fuldstændig enig med Mogens Jensen i, at det er et vigtigt projekt, og vi kan se på evalueringen, at man faktisk…

Related case: Samarbejdsministrenes redegørelse om 2018, mundtlig (Dokument 9/2018)

Hr. præsident. Jeg vil kort redegøre for ministerrådets forslag til planer og budget for 2019.

Jeg er glad for at kunne sige, at budgettet er udarbejdet i tæt dialog med Nordisk Råd om…

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget for 2019

Jeg kan bekrefte at presidiet er fornøyd med at ministerrådet har imøtekommet våre prioriteringer, som vi forhandlet i budsjettets sluttfase. Det var, som samarbeidsminister Jóhannsson nevnte, en…

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget for 2019

Hr. præsident.

Jeg vil bare komme med en lille replik til Michael Tetzschners spørgsmål eller det, som han rejste, om de fire institutioner, og jeg er enig med ham i, at vi må finde en…

Related case: Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget for 2019