438. Annika Lyytikäinen (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
438
Speaker role
UNR
Date

Tack ordförande! Kära nordiska vänner! Jag vill inleda med att gratulera den nyvalda rådspresidenten och vicepresidenten på Ungdomens Nordiska Råds vägnar. Vi gläder oss åt att presidentskapsprogrammet lyfter fram ett ekologiskt hållbart och ett gränslöst Norden.

Norden är ju på många sätt en ö. Långa avstånd är en realitet i många nordbors vardag. Samtidigt sätter klimatförändringen press på fungerande miljövänliga transportlösningar. Det har redan länge varit på agendan att grunda ett ministerråd för trafik och infrastruktur där frågorna skulle ha en starkare nordisk koppling och samarbetet skulle kunna vara smidigare. Därför är det i vår mening viktigt att det finländska ordförandeskapet i Nordiska rådet lyfter fram ett tätare trafik- och transportsamarbete på agendan.

Till slut vill jag passa på att tacka er alla för en för Ungdomens Nordiska Råd historisk session. Under vår 50 åriga existens har vi väntat på att få tala på fler punkter än en på sessionen, och nu är det verkligen verklighet. Jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med det finländska presidentskapet och alla er, och hoppas att det här kan bli en tradition som vi värnar i minst 50 år framöver. Tack.