Content

31.03.20 | News

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

11.02.20 | News

Nominate a candidate for the 2020 Nordic Council Environment Prize

The theme of the 2020 Nordic Council Environment Prize is biodiversity, and you can now put forward candidates for the prize. The prize of DKK 350,000 will be awarded to someone in the Nordic countries who has done something special in an effort to ensure a richer nature for our shared ...

05.09.17 | Declaration

Declaration of commitment from the Ministers for Nordic Co-operation regarding the implementation of Agenda 2030 in the Nordic Region

Declaration from the MR-SAM meeting on 5 September 2017.

27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries