Content

13.04.21 | News

Norden måste lära sig av misstagen under pandemiperioden

Det nordiska samarbetet har utsatts för hård press under coronaåret, konstaterade Nordiska rådets presidium på sitt möte den 13.april. Men nu finns goda möjligheter att ta lärdom av utmaningarna under pandemiperioden, och stärka samarbetet för att skapa en tryggare och bättre vardag för...

11.04.21 | News

Corona på agendan då Nordiska rådet håller aprilmöten

Nordiska rådet samlas till digitala möten den 12-14 april. Under de tre dagarna möts bland annat alla fem partigrupper, de fyra utskotten och presidiet.

18.05.20 | Declaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

02.09.20 | Information

The future of Nordic health co-operation

Nordic health co-operation is largely based on the 14 proposals put forward by Bo Könberg in his independent report Det framtida nordiska hälsosamarbetet (The future of Nordic health co-operation). The proposals highlight how Nordic health co-operation can be developed and strengthened ...