03.06.20 | News

Utskott vill se stärkt samarbete inom kultur och utbildning efter covid-19

Inställda konserter och teaterföreställningar, stängda skolor och undervisning på distans samtidigt som nästan all idrottsverksamhet i Norden är satt på paus. Det är några exempel på coronakrisens påverkan och i ett gemensamt uttalande uppmanar Nordiska rådets utskott för kunskap och ku...

02.06.20 | News

Norden får styrgrupp för harmonisering av nordiska byggsektorn

De nordiska länderna har nyligen utsett en styrgrupp som ska arbeta för en harmonisering av byggsektorn i Norden. Målet är en mer integrerad nordisk byggmarknad, som både konsumenter och företag ska ha nytta av, och som ska leda till minskade CO2-utsläpp.