26.01.21 | News

Older people need online doctors, too

In recent years, the use of online services as an alternative to visiting a doctor in person has increased significantly in some of the Nordic countries. However, the number of older people using online doctors is lagging behind. The Committee for Welfare in the Nordic Region is concern...

26.01.21 | News

Det nordiska brandet – och kvinnorna - en styrka i fredsmäkling

Det nordiska varumärket lyftes starkt fram på Nordiska rådets digitala seminarium om fred och samhällssäkerhet på måndagen. På seminariet betonades också kvinnornas roll inom fredsmedling.