24.09.21 | News

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige. ...

24.09.21 | News

New report reveals bad environmental habits

Switching to white meats and plant-based diets and finding alternatives to air travel are among the recommendations in the Nordic Council of Ministers’ new report on household consumption, which maps the situation in the Nordic countries and presents eight recommendations for more susta...