News
  28.06.22 | News

  Nordic ministers write to EU about new food labelling

  The new European food label must be based on scientific research and not driven by commercial interests. That’s what the Nordic ministers responsible for food policy wrote in a joint letter to the EU.

  28.06.22 | News

  Nordiska finansministrar diskuterade ekonomiska följder av kriget

  De nordiska finansministrarna möttes i Eidsvoll 1814 i Norge den 27 juni. På mötesagendan stod bland annat de finanspolitiska konsekvenserna av kriget i Ukraina och statens roll när det gäller insatser i extraordinära tider, såsom i krig och pandemier.