News
  28.06.22 | News

  Nordiska ministrar skriver till EU om ny livsmedelsmärkning

  Den nya europeiska livsmedelsmärkningen måste bygga på vetenskapliga rön och inte styras av kommersiella intressen. Det skriver de nordiska ministrarna med ansvar för livsmedelspolitik i ett gemensamt brev till EU.

  28.06.22 | News

  Nordiska finansministrar diskuterade ekonomiska följder av kriget

  De nordiska finansministrarna möttes i Eidsvoll 1814 i Norge den 27 juni. På mötesagendan stod bland annat de finanspolitiska konsekvenserna av kriget i Ukraina och statens roll när det gäller insatser i extraordinära tider, såsom i krig och pandemier.