31.03.20 | News

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

23.03.20 | News

Create your own Nordic Day at home

Today is Nordic Day, so we would like to show you something. We’d like to show you just how much literature, entertainment, and drama you and everyone else in the Nordic Region has access to, wherever in the region you are, whatever your age, and whatever your tastes. You can create you...