Kielipoliittinen julistus

01.11.06 | Julkilausuma
Kielipoliittinen julistus (Pohjoismainen kielipoliittinen julistus) määrittelee painopistealueet, joita Pohjoismaat ovat sopineet seuraavansa kansallisessa kielipolitiikassa.

Tietoja

Adopted
01.11.2006
Location
Copenhagen

Julistus toimii siten yleislinjauksena, mutta seurantavastuu on kullakin Pohjoismaalla. Kansallisten ominaispiirteiden vuoksi kaikissa maissa ei aina keskitytä samoihin ongelmiin samanaikaisesti. 

Julistus keskittyy skandinaavisten kielten opetukseen naapurikielenä ja vieraana kielenä, englannin ja Pohjoismaiden yhteiskuntia ylläpitävien kielten rinnakkaiskielisyyteen, kieliyhteisön ja yksilön monikielisyyteen sekä viranomaisten kielenkäyttöön (selkokielisyyteen). 

Pohjoismaiden ministerineuvosto raportoi kielipoliittisen julistuksen maakohtaisesta seurannasta Pohjoismaiden neuvostolle joka toinen vuosi.