Avoin haku: Me olemme Sukupolvi 2030

09.09.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden ministerineuvosto hakee hyviä ideoita viestintäpanostuksista, joiden toteuttajat ovat 15–29-vuotiaita nuorisotoimijoita. Panostusten tulee liittyä haasteisiin ja ratkaisuihin, joita Pohjoismailla on Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 17 kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamisessa.

Tietoja

Kategoria
Hankehaku
Määräaika
To, 2018/11/15 - 23:59
Budjetti
200 000–500 000 Tanskan kruunua

Viestintäpanostusten tavoitteena on edistää Agenda 2030:een liittyvää keskustelua ja sitoutumista Pohjoismaissa. Erityishuomio on tavoitteessa numero 12: kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Hakuaika päättyy 15. marraskuuta 2018, ja hakijoiden on noudatettava seuraavia ohjeita.

Tietoa Sukupolvi 2030:sta

Sukupolvi 2030 on pohjoismainen ohjelma Agenda 2030 -toimintaohjelman ja 17 kansainvälisen kestävän kehityksen tavoitteen toteuttamiseksi Pohjoismaissa. Kuten nimestä voi päätellä, ohjelman keskiössä on lasten ja nuorten aktiivinen osallistaminen työhön. Erityisenä painopistealueena on kestävä kulutus ja tuotanto. Se yksi niistä kestävän kehityksen tavoitteista, joiden toteuttamisessa Pohjoismailla on suurimpia haasteita. 

Lue lisää Pohjoismaiden haasteista, jotka liittyvät Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen:

Tietoa viestintäpanostuksesta

Viestintä on keskeinen osa Sukupolvi 2030 -ohjelmaa, koska ohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Agenda 2030:stä ja herättää keskustelua siitä, miten kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa. 

Nyt haettavien viestintäpanostusten tulee edistää keskustelua ja sitoutumista, jotka liittyvät 12. tavoitteen: kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. Haasteista kerrotaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa analyysissa Nordic Progress towards SDG12. Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys tarkoittaa luonnonvarojen käytön tehokkuutta, luonnonvarojen kannalta välttämättömistä ekosysteemipalveluista huolehtimista sekä vaarallisten kemikaalien vaikutusten vähentämistä. Kyse ei ole pelkästään ekologisesta ja taloudellisesta kestävyydestä, vaan myös kulutuksen ja tuotannon sosiaalisesta puolesta, kuten tasa-arvon toteutumisesta ja työehtojen säällisyydestä globaaleissa arvoketjuissa.

Haettavat viestintäpanostukset voivat keskittyä esimerkiksi kestävään elämäntapaan – siihen, miten yksilöt voivat vaikuttaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyteen.

Viestintäpanostukset voivat olla hyvin monimuotoisia: kampanjoita, näyttelyitä, tapahtumia, festivaaleja tai jotain ihan muuta.

Mitkä ovat hankkeen kriteerit?

Hakemukset arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

– Hankkeen toteuttajana tulee olla nuorisojärjestö tai iältään 15–29-vuotiaiden nuorisotoimijoiden verkosto.

– Hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). Yhden Pohjoismaan tilalla voi olla jokin Baltian maa tai Luoteis-Venäjä.

– Hankkeen tavoitteena tulee olla tietämyksen lisääminen ja keskustelun herättäminen pohjoismaisesta Agenda 2030 -työstä, joka liittyy erityisesti 12. tavoitteeseen: kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

– Hankkeessa tulee määritellä viestintäpanostuksen kohderyhmä ja laatia selkeä viestintäsuunnitelma. Hankkeen toteuttajien tulee olla nuoria toimijoita, mutta kohderyhmää ei välttämättä tarvitse rajata lapsiin ja nuoriin. Panostus voi tarpeen mukaan keskittyä myös aikuisiin ja ikäihmisiin.

– Hankkeessa ei saa syrjiä mitään ihmisryhmää tai ketään yksilöitä, ja tasa-arvonäkökulma tulee huomioida kauttaaltaan.

– Hankkeella tulee olla ennalta määritelty budjetti. Rahoitusta voi hakea 200 000–500 000 Tanskan kruunua (noin 27 000–67 000 euroa). Haetun summan lisäksi hankkeella tulee olla vähintään 15 % muuta rahoitusta.

Huom! Kaikkien edellä mainittujen kriteerien täyttyminen ei takaa sitä, että hanke-ehdotukselle myönnetään rahoitus. Hankkeita valitessaan Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö käyttää arviointiperusteena kriteerien lisäksi myös kokonaisarviota kuvatun konseptin laadusta, hankkeen viestintäsuunnitelmasta ja panostuksen toteutettavuudesta. Tämän lisäksi hakijan tulee ottaa huomioon, että hankkeesta laaditaan ennen sen aloittamista hankesuunnitelma ja -sopimus Pohjoismaiden ministerineuvoston suuntaviivojen mukaisesti.

Ketkä voivat hakea?

Viestintäpanostuksen toteuttajana tulee olla nuorisojärjestö tai iältään 15–29-vuotiaiden nuorisotoimijoiden verkosto. Yksityishenkilöt eivät voi hakea tukea.

Hanke-ehdotuksessa tulee olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti). Yhden Pohjoismaan tilalla voi olla jokin Baltian maa tai Luoteis-Venäjä.

Nuorisojärjestöt voivat halutessaan ehdottaa hankkeen toteuttamista yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, mikäli ne katsovat sen voivan vahvistaa lopullista viestintäpanostusta.

Kuinka paljon rahoitusta voi hakea?

Hankkeelle voi hakea 200 000–500 000 Tanskan kruunun suuruista rahoitusta (noin 27 000–67 000 euroa). Haetun summan lisäksi hankkeella tulee olla vähintään 15 % muuta rahoitusta. joka voi koostua niin sanotusta in-kind-rahoituksesta. In-kind-rahoitus tarkoittaa rahan sijasta ilmaisia luontoissuorituksia, kuten palveluita tai tavaraa. Budjettiin voidaan esimerkiksi laskea mukaan talkootyö. Laskelmat on eriteltävä hakemuksen budjetissa. Haettu summa voi siten olla enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tämän avoimen haun kokonaisbudjetti on miljoona Tanskan kruunua (noin 134 000 euroa).

Milloin hanke tulee toteuttaa?

Hankkeen tulee alkaa 1. tammikuuta 2019 ja päättyä viimeistään 31. joulukuuta 2019.

Hakuohjeet

Hakuaika on 11. syyskuuta–15. marraskuuta 2018.

Lue hakuilmoitus ja hakuohjeet tarkkaan. Hakemukset arvioidaan ilmoitettujen hankekriteerien perusteella.

Lataa hakulomakkeet – hankekuvaus ja budjettilomake – alla olevien linkkien kautta. Täytä hankekuvaus ja budjettilomake. Mukana on erilliset täyttöohjeet.

Hae rahoitusta lähettämällä täytetyt hakulomakkeet sähköpostitse Fanny Rehulalle viimeistään 15. marraskuuta 2018.

Huom! Jotta hakemus huomioitaisiin, hakemuksen tulee täyttää kaikki hankekriteerit ja mukana tulee lähettää hankekuvaus ja budjettilomake. Vaatimukset täyttäneisiin hakijoihin otetaan yhteyttä joulukuussa 2018.

Inspiroivia esimerkkejä

#TASTEORWASTE

Aloite, joka tarttuu ruokahävikkiin ja edistää kestävää elämäntapaa. Aloite toteutettiin some-kampanjana ja -haasteena.

ASAP – A Sustainability Accelerator Project 

Hanke, joka antaa nuorille mahdollisuuden kehittyä tulevaisuuden vastuullisuusjohtajiksi.

Ota yhteyttä