Hae rahoitusta Pohjoismaiden tasa-arvorahastosta

16.02.23 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismaiden tasa-arvorahasto rahoittaa tasa-arvoa edistäviä yhteistyöhankkeita. Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa rahaston kautta vuosittain rahoitushaun, jossa voi hakea tukea vähintään kolmen organisaation ja kolmen Pohjoismaan yhteistyöhankkeille. Rahoitushaku on avoinna 1. maaliskuuta–3. huhtikuuta.

Tietoja

Opportunity category
Tuet
Financial framework
50 000–500 000 Tanskan kruunua
Countries
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Islanti
Norja
Ruotsi
Grönlanti
Viro
Liettua
Latvia

Pohjoismaiden tasa-arvorahasto rahoittaa tasa-arvoa edistäviä yhteistyöhankkeita. Pohjoismaiden ministerineuvosto toteuttaa rahaston kautta vuosittain rahoitushaun, jossa voi hakea tukea vähintään kolmen organisaation ja kolmen Pohjoismaan yhteistyöhankkeille.

Rahoituskelpoisia ovat hankkeet, jotka pyrkivät eri tavoin vastaamaan epätasa-arvoon liittyviin ongelmiin, johtavat uuteen tietoon ja kokemustenvaihtoon tai ilmentävät ja kehittävät pohjoismaista yhteenkuuluvuutta.

Hankkeissa voidaan esimerkiksi tuottaa uutta tietoa, vaihtaa kokemuksia ja vahvistaa pohjoismaisia verkostoja.

Rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK). Hallinnointiin sisältyy hankehaun järjestäminen, hankkeiden arviointi ja tulosten seuranta.

Tietoa rahastosta

1. Pohjoismaiden tasa-arvorahasto on suunnattu laajalle kohderyhmälle, kuten kansalaisjärjestöille, verkostoille, julkisen sektorin organisaatioille, muille yleishyödyllisille toimijoille ja pienyrityksille.

2. Jaettu osaaminen on muutosvoima. Rahasto rahoittaa yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu vähintään kolme organisaatiota vähintään kolmesta Pohjoismaasta. Niistä yhtenä voi olla Ahvenanmaa, Färsaaret tai Grönlanti. Vaihtoehtoisesti hankkeeseen voi sisältyä organisaatioita vähintään kahdesta Pohjoismaasta ja yksi organisaatio Virosta, Latviasta, Liettuasta tai Luoteis-Venäjältä.

3. Rahasto rahoittaa erilaista toimintaa, kuten tapahtumia, selvityksiä, verkostoitumista sekä menetelmien ja toiminnan kehittämistä.

4. Hakemuksesta pitää ilmetä selvästi, miten hankkeen on määrä tuottaa pohjoismaista hyötyä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selvitystä siitä, millaisia myönteisiä vaikutuksia hankkeessa tehtävä pohjoismainen yhteistyö tuottaa verrattuna siihen, että hanke toteutettaisiin kansallisella tasolla.

5. Hakemuksesta pitää ilmetä selvästi, miten hanke aikoo tuottaa tasa-arvopoliittista lisäarvoa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi selvitystä siitä, miten hankkeessa tuotetaan uutta tai päivitetään vanhaa tasa-arvotietämystä.

6. Haettava summa on 50 000–500 000 Tanskan kruunua, ja hankkeen on täytettävä kaikki taloudelliset toteutettavuuskriteerit. Hakemukseen on liitettävä budjetti, jonka kaikki kohdat ja kokonaissumma on ilmoitettava Tanskan kruunuina. Budjetissa on eriteltävä omarahoitus ja kokonaisrahoitus.

Tärkeät päivämäärät 2023

Aikooko oma organisaatiosi hakea rahoitusta tasa-arvoalan pohjoismaiseen yhteistyöhön? Tässä tärkeät päivämäärät:

1. maaliskuuta: Hakulomake avautuu osoitteessa nikk.no.

3. huhtikuuta: Hakulomake sulkeutuu klo 24.00 (CET).

Toukokuu: Päätökset ilmoitetaan hakijoille.

Kesäkuu: Sopimukset allekirjoitetaan.

Haluatko lisätietoja?

Pohjoismainen tasa-arvotiedon keskus (NIKK) järjestää aiheesta infokeskustelun verkossa 1. maaliskuuta. Ilmoittaudu mukaan ja lähetä mahdolliset kysymykset etukäteen alla olevan linkin kautta. Keskustelu käydään englanniksi. Keskustelun aikana kysymyksiä voi esittää englanniksi tai skandinaavisilla kielillä. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. 

Aika: 1. maaliskuuta 2023 klo 13.30–14.30 (CET)

Paikka: Etäkeskustelu. Kaikille ilmoittautuneille lähetään osallistumislinkki.

Ilmoittautuminen: Alla olevan linkin kautta viimeistään 28. helmikuuta klo 16.00