Korkeakouluasteen koulutuksen ja tutkimuksen pohjoismais-venäläinen yhteistyöohjelma

01.08.18 | Tukimahdollisuudet
Korkeakouluasteen koulutuksen ja tutkimuksen pohjoismais-venäläisen yhteistyöohjelman tarkoituksena on edistää monipuolista vuorovaikutusta koulutus- ja tutkimusalalla ja tukea siten sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä Venäjällä ja Pohjoismaissa.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Aiheeseen liittyvä organisaatio
Maat
Venäjä
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Ohjelma rahoittaa pohjoismaisten ja venäläisten oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden välisiä yhteistyöhankkeita ja pyrkii siten pohjustamaan pitkäaikaisia kumppanuuksia, jotka parantavat mukana olevien oppilaitosten ja organisaatioiden suoraa yhteistyötä.

Näiden tavoitteiden mukaisesti koulutus- ja tutkimusyhteistyö kohdistetaan monenväliseen yhteistyöhön, joka liittyy erityisasiantuntijoiden koulutukseen, opiskelijoiden, jatko-opiskelijoiden ja tiedekuntahenkilöstön vaihtoon sekä yhteisiin tutkimushankkeisiin ja innovoinnin edistämiseen.

Ohjelmaa rahoittavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Venäjän federaation opetus- ja tiedeministeriö.

Ohjelman pohjoismaista toimintaa koordinoi Pohjoismaiden ministerineuvoston puolesta norjalainen SIU-keskus (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning). SIU hallinnoi koulutustoimintaa yhdessä muiden pohjoismaisten ohjelmatoimistojen kanssa, kun taas tutkimustoiminnasta vastaa NordForsk.

Ohjelman Venäjän-toimintoja koordinoi maan opetus- ja tiedeministeriö.

Ota yhteyttä