Pohjoismainen kulttuuripiste: Kulttuuri- ja taideohjelma

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Kulttuuri- ja taideohjelma tukee hankkeita niiden kaikissa vaiheissa ja kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taideproduktioihin ja luovaan työhön, ja sellaisten hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen, joissa kehitetään taide- ja kulttuurialan osaamista. Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan toimijat, jos hankkeen sisältö täyttää ohjelman vaatimukset. Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos.

Tietoja

Opportunity category
Tuet
Countries
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi