Pohjoismainen kulttuuripiste: Kulttuuri- ja taideohjelma

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Kulttuuri- ja taideohjelma tukee hankkeita niiden kaikissa vaiheissa ja kaikilla taiteen ja kulttuurin osa-alueilla. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taideproduktioihin ja luovaan työhön, ja sellaisten hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen, joissa kehitetään taide- ja kulttuurialan osaamista. Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan toimijat, jos hankkeen sisältö täyttää ohjelman vaatimukset. Ohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste, joka on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen laitos.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi