Pohjoismainen kulttuurirahasto: projektituki ja käynnistystuki

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen kulttuurirahasto tukee kulttuuriprojekteja, jotka uudistavat pohjoismaista yhteistyötä ja kehittävät Pohjoismaiden kulttuurielämää.

Tietoja

Rahasto on tehnyt kulttuuriyhteistyötä vuodesta 1966 lähtien yhteispohjoismaisen sopimuksen pohjalta. Viime vuosina rahasto on osallistunut aktiivisesti uusiin verkostoihin ja edistänyt verkostoitumista voidakseen olla mukana keskustelemassa kulttuurin uusista kehityssuunnista ja rajoja ylittävistä mahdollisuuksista. Rahasto jakaa vuosittain noin 3,9 miljoonaa euroa yhteensä noin 200 projektille.

Rahasto myöntää apurahoja esimerkiksi konferensseille, konserteille, kiertueille, näyttelyille ja festivaaleille sekä koulutus- ja tutkimusprojekteihin. Tuettavat projektit voidaan toteuttaa sekä Pohjoismaissa että niiden ulkopuolella. Perusedellytyksenä on aina se, että projekteissa tehdään pohjoismaista yhteistyötä ja että ne keskittyvät taiteeseen tai kulttuuriin.

Rahasto myöntää sekä yleistä projektitukea että OPSTART-käynnistystukea, joka on tarkoitettu taide- ja kulttuuriprojektien ensimmäiseen ideointi- ja verkostoitumisvaiheeseen.

Joka toinen vuosi rahasto myöntää reilut 400 000 euroa yhdelle tai useammalle, tiettyyn ajankohtaiseen ja tärkeään teemaan liittyvälle pohjoismaiselle yhteistyöprojektille.