Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea: hanketuki

26.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen maatalous- ja elintarviketutkimuksen komitea käynnistää ja rahoittaa tasokkaita yhteispohjoismaisia maatalousalan tutkimushankkeita.

Tietoja