Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) apurahat

27.07.18 | Tukimahdollisuudet
Pohjoismainen kehitysrahasto (NDF) myöntää apurahoja matalan tulotason maissa toteutettaviin ilmastonmuutosinvestointeihin. Tukikelpoisista aihealueista voidaan mainita ilmastonmuutoksen hillitseminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. NDF myöntää apurahoja pääasiassa tekniseen tukeen (konsulttipalvelut), investointeihin (tavarat, työt ja palvelut) ja muihin tekniseen tukeen liittyviin aiheellisiin kustannuksiin.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

NDF myöntää apurahoja yhteisrahoitusperiaatteella. Apurahojen suuruus vaihtelee 500 000 eurosta enintään neljään miljoonaan euroon.

Rahoitus perustuu ehdotuspyyntöihin, jotka ovat avoimia julkisyhteisöille, yrityksille, tutkimuslaitoksille, yliopistoille ja kansalaisjärjestöille sekä hyväksytyille paikallisille kumppaneille tukikelpoisissa matalan tulotason maissa.