Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Ruotsi.

Kontrakt om analys av den nordiska miljömärkningen Svanen med fokus på dess organisatoriska förmåga att anpassa sig till förändringar i omvärlden

20.05.20 | Tukimahdollisuudet
Syftet är att analysera om Svanens organisation är utformad så att den snabbt, strategiskt och flexibelt kan möta förändringar på marknader och hos kunderna. Fokus i analysen ska vara organisationens förmåga att långsiktigt kunna hantera gemensamma verktyg och processer.

Tietoja

Kategoria
Julkiset hankinnat
Määräaika
Ma, 2020/06/22 - 14:00
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi
Suomi

Utgångspunkten för analysen är den nuvarande organisationen med dess nordiska koordinering och nationella beslutsfattande samt den pågående digitaliseringen av Svanen.