Tukea Pohjoismaiden ministerineuvoston työympäristöjaostolta

19.07.18 | Tukimahdollisuudet
Työympäristöjaosto tukee hankkeita, jotka tähtäävät pohjoismaisen yhteistyön lujittamiseen työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Keskeisistä aiheista voidaan mainita fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten olosuhteiden parantaminen, yksittäisen työntekijän voimavarojen kestävä käyttö, tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen sekä Pohjolan kehittäminen vetovoimaisena työskentelyalueena.

Tietoja

Kategoria
Tuet
Maat
Ahvenanmaa
Tanska
Färsaaret
Suomi
Grönlanti
Islanti
Norja
Ruotsi

Lisätietoja Pohjoismaiden ministerineuvoston työympäristöjaoston hanketuesta

Työympäristöjaoston tehtävänä on edistää Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelman toteuttamista. Vuosien 2018–2021 yhteistyöohjelman mukaan työelämäalalla keskitytään työterveyden, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on houkutteleva, motivoiva ja osallistava työympäristö, joka ehkäisee terveysongelmia. Työympäristön tulee myös olla kansainvälisten sopimusten ja EU-lainsäädännön mukainen. Yhteistyön keskiössä on fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistaminen työpaikalla, työympäristöstrategioiden ja -valvonnan kehittäminen sekä hyvä johtajuus ja henkilöstön aktiivinen osallistaminen, jotta kunkin työntekijän voimavaroja käytettäisiin kestävästi. Saatuja hakemuksia arvioidaan niiden laadun, tarkoituksenmukaisuuden ja pohjoismaisen hyödyn perusteella. Vaikka rahoitus voidaan myöntää vain vuodeksi kerrallaan, rahoitusta voi hakea enintään kolmevuotisiin hankkeisiin. Mikäli jaoston talous sallii ja hanke etenee suunnitellusti, hyväksytyt monivuotiset hankkeet asetetaan arviointiprosessissa etusijalle uusiin hakemuksiin nähden.

Työympäristöjaoston hakulomakkeet tanskaksi

The Labour Evironment Committee application form for project funding