Sisältö

02.07.20 | Uutinen

Korona turhauttaa ja hämmentää raja-alueiden asukkaita

Pohjoismaiden erilaiset koronarajoitukset ovat aiheuttaneet sekaannusta ja turhaumia monille raja-alueiden asukkaille, ilmenee pohjoismaisen rajaesteneuvoston selvityksestä.

15.06.20 | Uutinen

Rajaesteneuvoston kirje pääministereille: Laatikaa pohjoismainen kriisistrategia!

Laatikaa tulevien kriisien varalta pohjoismainen kriisistrategia ja tiedottakaa naapurimaille hyvissä ajoin ennen rajat ylittävän liikkuvuuden rajoittamista. Näin kehottaa pohjoismainen rajaesteneuvosto pääministereille lähettämässään kirjeessä. Neuvosto on kirjoittanut myös valtiovarai...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Julkilausuma

Lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi.

29.01.20 | Tiedot

Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestetyöstä

Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena. Työtä luotsaa rajaesteneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Vuodesta 2018 lähtien rajaesteneuvosto toimii uudella toim...