Nordic Master -ohjelma

24.07.18 | Hanke
Studerende på et bibliotek
Photographer
Yadid Levy/Norden.org
Nordic Master -ohjelman avulla opiskelijat voivat suorittaa englanninkielisen maisterintutkinnon ja saada tietoa ja kokemuksia jopa kolmesta Pohjoismaasta. Tällaisen osaamisen kartuttamiseen maat eivät yksinään pystyisi.

Tietoja

Dates
01.01.2018 - 31.12.2019

Nordic Master -ohjelman johtotähtiä ovat liikkuvuus ja laatu. Kyseessä on kovatasoinen maisteriohjelma, joka luo yhteispohjoismaisen koulutusalueen ja edistää samalla tiedon vapaata liikkuvuutta maiden välillä.

Yhteispohjoismainen maisteriohjelma antaa opiskelijoille mahdollisuuden asua ja opiskella vähintään kahdessa Pohjoismaassa ohjelman kaksivuotisen keston aikana.

Mahdollisuuksien kirjo

Nordic Master -maisteriohjelmille on yhteistä se, että ne ovat englanninkielisiä ja laajuudeltaan vähintään 120 opintopistettä. Muuten ohjelmat ovat hyvin erilaisia. Tähän mennessä toteutetun 25 ohjelman kirjo on laaja, ja rahoitusta voivat hakea kaikki tieteenalat. 

Tyytyväisiä opiskelijoita

Kyselytutkimukset ja haastattelut osoittavat, että opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä Nordic Master -ohjelmaan.  Erityisesti opiskelijat arvostavat ohjelmaan sisältyvää liikkuvuutta, ja jopa 70 % vastaajista ilmoitti sen vaikuttaneen merkittävästi Nordic Master -tutkinnon valitsemiseen.

Ohjelmat ovat houkutelleet sekä pohjoismaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Tällä hetkellä noin 40 % opiskelijoista tulee Pohjoismaista, 20 % muualta Euroopasta ja 40 % Euroopan ulkopuolelta. 

Uuden maisteriohjelman perustaminen

Vähintään kolme pohjoismaista yliopistoa ja korkeakoulua voi yhdessä hakea Pohjoismaiden ministerineuvostolta enintään 1,5 miljoonan Tanskan kruunun rahoitusta Nordic Master -ohjelman aloittamiseen. Kussakin ohjelmassa tulee olla yksi koordinoiva yliopisto ja vähintään kaksi muuta kumppaniyliopistoa.
Nordic Master -ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus.