Pohjoismaiden kunnat ja Agenda 2030

01.01.18 | Hanke
Agenda 2030:n toteuttamista luotsataan kansallisesti, mutta paikallisilla viranomaisilla on avainasema ohjelman täytäntöönpanossa. Juuri he ovat lähimpänä ihmisiä, paikallisia yrityksiä ja kansalaisjärjestöjä. Pohjoismaat ovat usein kärkisijoilla kansainvälisissä vertailuissa, jotka kuvaavat kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä. Tästä huolimatta monet paikalliset viranomaiset ovat vasta aloittelemassa kestävyystyönsä kytkemistä nimenomaan YK:n kestävyystavoitteisiin.

Tietoja

Päivämäärät
01.01 - 30.11.2018

Pohjoismaiden ministerineuvosto teetti siksi osana Sukupolvi 2030 -ohjelmaansa selvityksen siitä, mitkä Pohjoismaiden paikalliset viranomaiset ovat Agenda 2030 -työn pioneereja. Syksyllä 2018 julkaistussa Nordregio-tutkimuslaitoksen raportissa ”Global Goals for Local Priorities” tunnistetaan 27 alan pohjoismaista pioneeria ja kuvataan niiden toimintaa ja painopistealueita. Lisäksi raportti valottaa kestävyystavoitteiden edistämisen haasteita ja menestystekijöitä. Raportti pyrkii tarjoamaan paikallisille viranomaisille Agenda 2030:een liittyviä toteutusideoita sekä valistamaan kansallisen ja alueellisen tason asiantuntijoita ja poliitikkoja siitä, miten he voivat tukea kuntien työtä.