Pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto Agenda 2030:n toteuttamiseksi

01.06.18 | Hanke
Pohjoismaiden ministerineuvosto on osana Sukupolvi 2030 -ohjelmaa käynnistänyt hankkeen, jossa luodaan pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto Agenda 2030 -toimintaohjelman ja YK:n 17 kansainvälisen kestävyystavoitteen saavuttamiseksi. Pohjoismaiden ministerineuvosto on valinnut hankkeen toteuttajaksi tanskalaisen 92-Gruppen-kattojärjestön, jossa on mukana ympäristö- ja kehitysjärjestöjä.

Tietoja

Päivämäärät
01.06.2018 - 31.12.2019

Pohjoismainen kansalaisyhteiskuntaverkosto tekee yhteistyötä, jossa käydään vuoropuhelua, jaetaan tietoa ja toteutetaan toimintaa. Hankkeessa kerätään pohjoismaisia kokemuksia ja ongelmia sekä etsitään yhteisiä ratkaisuja, joista keskustellaan poliittisten päättäjien kanssa Agenda 2030:n täytäntöönpanon parantamiseksi.

Hankkeeseen sisältyy esimerkiksi Pohjoismaiden kansalaisyhteiskuntaverkostojen välisen koordinoinnin parantaminen, yhteispohjoismainen kokous syksyllä 2018, Sukupolvi 2030 -ohjelman keskustelutilaisuuksiin osallistuminen keväällä 2019 sekä oheistapahtuman järjestäminen YK:n korkean tason poliittisen foorumin yhteydessä New Yorkissa vuonna 2019. Hankkeessa tuotetaan myös analyysi ja suosituksia, jotka perustuvat hyvien pohjoismaisten kokemusten ja käytäntöjen vaihtoon.