Ahvenanmaan koulutusjärjestelmä

Utbildningssystemet på Åland
Tältä sivulta saat tietoa Ahvenanmaan koulutusjärjestelmästä, joka koostuu esi- ja perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta, korkea-asteen koulutuksesta (ammattikorkeakoulusta ja kurssitoiminnasta) sekä kansanopistokoulutuksesta.

Artikkelista löydät linkit kaikkien peruskoulun jälkeistä koulutusta tarjoavien ahvenanmaalaisten oppilaitosten verkkosivuille. Lisäksi saat tietoa ruotsia muuna kuin äidinkielenä puhuville suunnatuista ruotsin kursseista.
Kaikkien Ahvenanmaan koulujen opetuskieli on ruotsi.
Ahvenanmaalla on tarjolla toisen asteen ja korkea-asteen aikuiskoulutusta.

Esiopetus

Esiopetus sisältyy Ahvenanmaalla 6-vuotiaiden lasten päiväkotitoimintaan. Lisätietoja esiopetuksesta saat ahvenanmaalaisesta asuinkunnastasi. Kunnallisten päiväkotien lisäksi on myös muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi Waldorf-koulun yhteydessä toimii päiväkoti, jossa annetaan esiopetusta, ja Maarianhaminan seurakunta ylläpitää puolestaan päiväkotia nimeltä S:t Mårtens daghem.

Peruskoulu

Kaikilla Ahvenanmaalla asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Perusopetus on maksutonta, eli oppimateriaalit, oppilashuolto, opetus sekä tietyin edellytyksin myös koulukuljetus tarjotaan oppilaille maksutta. Perusopetusta voi saada kaikissa Ahvenanmaan kunnissa. Peruskouluissa on oppilaita yleensä ensimmäisestä kuudenteen luokkaan tai ensimmäisestä yhdeksänteen luokkaan.  Lukuvuodessa on lain mukaan 188 työpäivää. Koulutyö alkaa vuosittain elokuun puolivälissä ja päättyy kesäkuun ensimmäisellä viikolla.

Korkeakoulutus

Ahvenanmaan korkeakoulu tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

Toisen asteen koulutus

Ålands gymnasium tarjoaa yleissivistävää lukio-opetusta ja ammatillista perusopetusta. Kaikki peruskoulun hyväksytysti jossain Pohjoismaassa suorittaneet voivat hakea toisen asteen koulutukseen Ahvenanmaalle maakunnan sisäisen yhteishaun kautta.

Muu koulutus

Ahvenanmaan musiikkiopisto tarjoaa musiikin ja tanssin opetusta. Musiikin ja tanssin perusopinnot toimivat pohjana jatko-opinnoille konservatoriossa tai musiikkikorkeakoulussa.

Ahvenanmaan avoin yliopisto tarjoaa yliopisto- ja korkeakoulutason kursseja, jotka ovat avoinna kaikille pohjakoulutuksesta ja työkokemuksesta riippumatta.

Ahvenanmaan kansalaisopisto (Medborgarinstitutet eli Medis) on koulutuskeskus, joka tarjoaa monipuolisia koulutuspalveluja.

Rekisteröity yhdistys Bel Canto r.f. järjestää kursseja ja opetusta kesäisin ja syksyisin. Kursseille haetaan yhdistyksen sivuston kautta.

Föreningen Bild- och Formskolan r.f. on aatteellinen vanhempainyhdistys, joka järjestää luovaa toimintaa etupäässä esi- ja peruskouluikäisille lapsille ja muille nuorille. Yhdistys saa toimintaansa tukea Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta.

Ahvenanmaan oppisopimuskeskus vastaa oppisopimuskoulutuksesta Ahvenanmaalla. Oppisopimuskoulutus on työpaikalla tapahtuvaa käytännön koulutusta, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Muuttajille suunnatut ruotsin kielen kurssit

Jos haluat valmistautua opiskeluun ruotsinkielisessä koulussa, voit osallistua Ahvenanmaan kansalaisopiston (Medis) ruotsin kielen kursseille, jotka on suunnattu ruotsia vieraana kielenä puhuville.

Pohjoismainen sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen

Pohjoismainen sopimus pääsystä korkeampaan koulutukseen turvaa kaikille pohjoismaalaisille mahdollisuuden hakea julkiseen korkeakoulutukseen toisessa Pohjoismaassa samoin tai vastaavin ehdoin kuin oman maan asukkaat. Sopimuksen mukaan myös toisen Pohjoismaan vastaavassa koulutuksessa suoritetut opinnot luetaan hyväksi suomalaiseen korkeakoulututkintoon. Opintosuoritukset arvioi vastaanottava oppilaitos. On hyvä selvittää etukäteen, mitä asiakirjoja Suomen korkeakoulut tarvitsevat opintojen hyväksilukemista varten.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen

Jos sinulla on kysyttävää Ahvenanmaan koulutusjärjestelmästä, ota yhteyttä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen koulutusasioiden osastoon.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.