Ammatinharjoittamisoikeuden myöntäminen Norjassa

Autorisasjon av yrker i Norge
Tiettyjä ammatteja säännellään Norjassa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Tässä artikkelissa kerrotaan näistä ammateista.

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen. Pohjoismaisten sopimusten avulla varmistetaan, että sinulla on mahdollisuus opiskella ja suorittaa tutkintoja muiden Pohjoismaiden oppilaitoksissa ja että viranomaiset pyrkivät tutkintojen, osatutkintojen ja muiden opintosuoritusten vastavuoroiseen hyväksymiseen siten, että voit hakea töitä kaikkialta Pohjoismaista.

Tiettyjä ammatteja säännellään Norjassa kuitenkin lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Seuraavassa luetellaan Norjan tavallisimmat säännellyt ammatit ja kerrotaan, mikä viranomainen myöntää ammatinharjoittamisoikeuden.

Terveydenhuollon ammatit

Norjan terveysvirasto (Helsedirektoratet) myöntää ammatinharjoittamisoikeuden terveydenhuollon henkilöstölle, kuten lääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, farmaseuteille, laboratoriohoitajille ja lähihoitajille.

Opettaja ja lastentarhanopettaja

Koulutuksen kansallinen laadunvarmistuselin NOKUT vastaa ulkomaisen tutkinnon suorittaneiden opettajien ja lastentarhanopettajien ammattipätevyyden arvioinnista.

Tilintarkastaja, kirjanpitäjä, kiinteistönvälittäjä

Norjan rahoitustarkastusviranomainen (Finanstilsynet) vastaa auktorisoitujen tilintarkastajien, rekisteröityjen tilintarkastajien, auktorisoitujen kirjanpitäjien ja kiinteistönvälittäjien ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisestä ja myöntää luvan perintätoiminnan harjoittamiseen.

Eläinterveydenhuollon ammatit

Norjan elintarviketurvallisuusvirasto (Mattilsynet) myöntää ammatinharjoittamisoikeuden eläinlääkäreille, kalaterveysbiologeille ja eläintenhoitajille.

Asianajaja

Asianajotoiminnan valvontaelin (Tilsynsrådet for advokatvirksomhet) vastaa asianajajaksi hyväksymisestä ja asianajajan apulaisten auktorisoinnista sekä myöntää lupia oikeusavustajana toimimiseen ja oikeusaputoiminnan harjoittamiseen.

Merenkulun ammatit

Norjan merenkulkuhallitus (Sjøfartsdirektoratet) myöntää luvan merenkulkualan ammateissa toimimiseen.

Lentäjä ja lentokonemekaanikko

Norjan ilmailuvalvontaviranomainen (Luftfartstilsynet) myöntää luvan ilmailualan ammateissa toimimiseen.

Sähköasentaja

Yhteiskunnan turvallisuus- ja valmiusvirasto (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB) myöntää luvan sähköalan ammateissa toimimiseen.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.