Ammattikorkeakoulutus Ruotsissa

Videregående erhvervsuddannelse i Sverige
Täältä selviää, millaista toisen asteen opintojen jälkeistä ammatillista koulutusta Ruotsissa on tarjolla, millaiset pääsyvaatimukset koulutukseen on ja miten opinnot eroavat yliopisto-opinnoista.

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutusta kutsutaan Ruotsissa nimellä yrkeshögskoleutbildning tai YH-utbildning. Koulutuksessa yhdistyvät teoriaopinnot ja työpaikoilla tapahtuva käytännön oppiminen. Työssäoppiminen eli ruotsiksi lärande i arbete (LIA) on tärkeä osa opintoja.

Ruotsissa voit jatkaa toisen asteen tutkinnon suoritettuasi ammattikorkeakoulutukseen, ruotsiksi yrkeshögskoleutbildning tai YH-utbildning. Kaikkien vähintään vuoden mittaisten ammattikorkeakouluopintojen päätteeksi suoritetaan yrkeshögskoleexamen-tutkinto ja kaikkien vähintään kahden vuoden mittaisten opintojen päätteeksi kvalificerad yrkeshögskoleexamen -tutkinto. Tutkinnot ovat Ruotsissa kansallisesti hyväksyttyjä, niiden laatua valvotaan ja työnantajat tuntevat ne yleensä hyvin.

Ammattikorkeakoulutusta tarjotaan aloilla, joilla on pulaa koulutetusta työvoimasta. Koulutuksen sisältö pohjautuu tavaroiden ja palveluiden tuotannosta saatuun kokemukseen. Tavoitteena on, että opiskelija voi saada työpaikan tai perustaa oman yrityksen heti tutkinnon suoritettuaan. Ammattikorkeakouluksen sisältö ja tarjolla olevat koulutusohjelmat vaihtelevat työmarkkinoiden tarpeiden mukaan.

Koulutusta tarjoavat sekä yksityiset että julkiset oppilaitokset. Ammattikorkeakouluvirasto hyväksyy kaikki koulutusohjelmat, ja koulutusta tarkistetaan säännöllisesti. Koulutus järjestetään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat

Koulutusohjelmat perustuvat elinkeinoelämän tarpeisiin. Tarjolla on rakennus-, tietotekniikka-, maatalous-, media-, terveys-, hoiva-, matkailu-, ravintola-, talousalan sekä teknisten alojen koulutusta.

Eri puolilla Ruotsia on tarjolla useiden eri toimialojen ammattikorkeakoulutusta. Tarkempia tietoja koulutusohjelmista ja oppilaitoksista saa Yrkeshögskolan-sivustosta.

Hakeminen ammattikorkeakoulutukseen Ruotsissa

Jos aiot hakea ammattikorkeakoulutukseen Ruotsissa, sinun tulee täyttää tietyt kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimukset tulee täyttää riippumatta siitä, mihin koulutukseen aiot hakea. Tärkeintä on, että sinun voidaan katsoa pystyvän viemään aloittamasi opinnot päätökseen.

Pääsyvaatimukset

Sinulla on opiskelukelpoisuus (behörighet), jos täytät jonkin seuraavista ehdoista:

  • Olet suorittanut toisen asteen koulutuksen joko kansallisen opetussuunnitelman tai yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti ja vähintään arvosanalla "hyväksytty" (godkänt).
  • Olet suorittanut toisen asteen aikuiskoulutuksen vähintään arvosanalla "hyväksytty" (godkänt).
  • Olet suorittanut Ruotsissa tai ulkomailla tutkinnon, joka vastaa kohdassa 1 tai 2 esitettyjä vaatimuksia.
  • Asut vakinaisesti Suomessa, Norjassa, Tanskassa tai Islannissa ja täytät vastaavaa koulutusta koskevat pääsyvaatimukset asuinmaassasi.
  • Sinulla on Ruotsissa tai ulkomailla suorittamasi koulutuksen, käytännön kokemuksen tai jonkin muun seikan nojalla edellytykset käyttää hyväksesi koulutusta, johon olet pyrkimässä.

Tutkintojen ja arvosanojen lisäksi hakutilanteessa otetaan huomioon myös muodollisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen.

Erityiset esitietovaatimukset

Useimmilla ammattikorkeakoulukursseilla on erityiset esitietovaatimukset eli opiskelijan on täytynyt opiskella tiettyjä aineita tai hänellä täytyy olla kokemusta työelämästä, jotta hän voisi hakea koulutukseen. Tarkempia tietoja koulutusohjelmista ja oppilaitoksista saa Yrkeshögskolan-sivustosta

Miten ammattikorkeakoulutus eroaa korkea-asteen koulutuksesta?

Ammattikorkeakoulutus eroaa suuresti yliopisto- ja korkeakouluopinnoista. Tärkeimmät erot ovat tiivistetysti seuraavat:

Ammattikorkeakoulutus 

Tutkintoon johtavan koulutuksen kesto vuosina: 1–2

Käytäntöpainotteinen koulutus: Kyllä

Teoreettinen taso: Keskitasoa

Oppitunteja viikossa: 18 

Yhteydet elinkeinoelämään: Tiiviit yhteydet 

Työssäoppiminen/työharjoittelu: Kyllä

Yliopisto/korkeakoulu

Tutkintoon johtavan koulutuksen kesto vuosina: 4–5

Käytäntöpainotteinen koulutus: Riippuu koulutusohjelmasta

Teoreettinen taso: Korkea

Oppitunteja viikossa: 2–10

Yhteydet elinkeinoelämään: Vain vähän tai ei lainkaan yhteyksiä

Työssäoppiminen/työharjoittelu: Useimmiten ei

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.