Asumistuki Ruotsissa

Boligstøtte i Sverige
Täältä selviää, mitä eri tukia asumiseen voi saada Ruotsissa.

Asumistuki on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloista ruokakuntaa selviämään vuokrasta tai asunnon kuukausimaksuista.

Asumistuki ja asumislisä

Lapsiperheen asumistuki

Lapsiperheen asumistuki (bostadsbidrag till barnfamiljer) on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloisia lapsiperheitä selviämään vuokrasta tai asunnon kuukausimaksuista.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Nuoren asumistuki

Nuoren asumistuki (bostadsbidrag till unga) on tukimuoto, jonka tarkoituksena on auttaa pienituloisia alle 29-vuotiaita nuoria selviämään vuokrasta tai asunnon kuukausimaksuista.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Aktivointikorvauksen tai työkyvyttömyyseläkkeen saajan asumislisä

Työkyvyttömyysetuuksien asumislisä (bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning) on tuki, jota voidaan maksaa aktivointikorvauksen tai työkyvyttömyyseläkkeen saajalle, jolla on asumismenoja. Asumislisää voidaan maksaa ainoastaan Ruotsissa asuville henkilöille.

Etuudesta vastaa Ruotsin vakuutuskassa.

Ikääntyneen asumislisä

Jos saat täysimääräistä yleistä eläkettä, voit hakea ikääntyneiden asumislisää (bostadstillägg) siitä vuodesta alkaen, jolloin täytät 65 vuotta. Voit hakea asumislisää riippumatta asumismuodostasi ja siitä, asutko omistusasunnossa vai vuokralla. Varallisuus ei ole este asumislisän hakemiselle. Asumislisän määrään vaikuttavat hakijan asumismenot, tulot, varallisuus ja perhetilanne.

Useimpien elämäntilanne muuttuu elämän ehtoopuolella, joten sinunkin kannattaa selvittää, oletko oikeutettu asumislisään. Voit hakea asumislisää esimerkiksi, jos olet eronnut kumppanistasi tai jäänyt leskeksi, jos tulosi ovat pienentyneet lisäeläkkeen maksun päättymisen myötä tai jos asumismenosi ovat nousseet muuton takia.

Kun haet ikääntyneiden asumislisää, Ruotsin eläkeviranomainen selvittää samalla, oletko oikeutettu ikääntyneiden toimeentulotukeen (äldreförsörjningsstöd). Kyseinen tuki on tarkoitettu pienituloisen eläkkeensaajan toimeentulon turvaamiseen.

Etuudesta vastaa Eläkevirasto.

Asumistuen ja asumislisän edellytykset

Asumistuen tai asumislisän saamisen edellytyksenä on, että tuensaaja asuu vakinaisesti Ruotsissa. Tuen määrä riippuu siitä, onko kyse asumistuesta vai asumislisästä. Muita tuen määrään vaikuttavia tekijöitä ovat tuensaajan tulot, kotona asuvien lasten lukumäärä, asunnon koko ja asumismenot.

Asumistuen tai asumislisän hakeminen

Asumistukea (bostadsbidrag) haetaan vakuutuskassasta (Försäkringskassan). Myös työkyvyttömyyseläkkeen tai aktivointikorvauksen saajan asumislisää (bostadstillägg) haetaan vakuutuskassasta.

Jos olet täyttänyt 65 vuotta ja saat täysimääräistä eläkettä, voit hakea asumislisää (bostadstillägg) Eläkevirastosta (Pensionsmyndigheten).

Asumistuki ja asumislisä ovat asumisperusteisia etuuksia. Jos asut tai työskentelet jossain toisessa Pohjoismaassa, kuulut yleensä kyseisen maan sosiaaliturvan piiriin. Mikäli asut edelleen Ruotsissa, voit olla oikeutettu asumistuen siihen osaan, joka on tarkoitettu asumismenojen kattamiseen. Asumistuki ja asumislisä ovat tarveharkintaisia etuuksia, ja ulkomaantulot vaikuttavat siihen, paljonko asumistukea tai asumislisää voit saada. Muistathan ilmoittaa Ruotsin vakuutuskassaan tai Eläkevirastoon, jos muutat ulkomaille tai alat työskennellä ulkomailla.

Mistä saat lisätietoja?

Soita vakuutuskassan palvelunumeroon +46 (0)771 524 524 tai tutustu vakuutuskassan verkkosivuihin, jos sinulla on kysyttävää lapsiperheen tai nuoren asumistuesta. Vakuutuskassa vastaa myös kysymyksiin työkyvyttömyyseläkkeen tai aktivointikorvauksen saajan asumislisästä.

Ota yhteyttä Eläkevirastoon jos sinulla on kysyttävää eläkkeensaajan asumistuesta.

Lisätietoja

Katso lisätietoja vakuutuskassan ja Eläkeviraston verkkosivuilta.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.