Asumistuki Tanskassa

Boligstøtte i Danmark
Tämä sivu käsittelee asumistuen saamisen mahdollisuuksia Tanskassa.

Voit olla oikeutettu asumistukeen, jos asut vuokralla asunnossa, jossa on oma keittiö. Asumistuki määräytyy asumismenojen ja ruokakunnan tulojen perusteella. Jos olet eläkkeellä ja asut asunto-osuuskunnan omistamassa asunnossa, voit olla oikeutettu lainamuotoiseen asumistukeen.

Vuokralaisen asumistuki

Voit olla oikeutettu asumistukeen, jos asut vuokralla asunnossa, jossa on oma keittiö.

Jos asunnossa asuu muitakin henkilöitä, vain yksi teistä voi saada asumistukea. Asumistuki maksetaan joko asumistukea hakeneelle henkilölle tai asuntoyhtiölle, joka vähentää tukisumman vuokrasta.

Jos asut vuokra-asunnossa alivuokralaisena, noudatetaan tavallisia asumistukeen liittyviä säännöksiä. Muistathan varmistaa, että asunnon ensivuokralainen on ilmoittanut muutosta väestörekisteriin. Muussa tapauksessa ensivuokralaisen tulot voivat vaikuttaa asumistukeesi.

Asumistuen saantimahdollisuuksiin ja määrään vaikuttaa muun muassa se, paljonko maksat vuokraa, paljonko tuloja ja omaisuutta sinulla on, miten isossa asunnossa asut ja montako henkeä ruokakuntaan kuuluu.

Jos sinulla on tanskalainen NemID-tunnus, voit hakea asumistukea osoitteessa borger.dk.

Muista ilmoittaa etuuksien maksamisesta vastaavalle viranomaiselle (Udbetaling Danmark), jos tilanteessasi tapahtuu muutoksia, esimerkiksi jos tuloissasi, omaisuudessasi tai vuokrassasi tapahtuu muutoksia tai jos joku muuttaa asuntoon tai sieltä pois.

Jos asut sinulle osoitetussa asunnossa, saat ympärivuorokautista hoitoa tai olet vaikeasti liikuntavammainen, voit erityissäännösten nojalla saada korotettua asumistukea. Lisätietoja saat borger.dk-sivuston asumistukea käsittelevän sivun valikosta ”Særligt for dig, der...”

  Asunto-osuuskunnassa tai omistusasunnossa asuvan eläkkeensaajan asumistuki

  Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kansaneläkettä ja asut omistusasunnossa tai asunto-osuuskunnan hallinnoimassa asunnossa, voit hakea lainan muodossa myönnettävää asumistukea. Näin voit toimia myös, jos saat vastaavaa ulkomaista eläkettä, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

  Katso lisätietoja lainasta ja lainaehdoista borger.dk-sivuston asumistukea käsittelevän sivun valikosta ”Særligt for dig, der...”

  Laina vuokravakuuden maksamiseen

  Jos muutat yleishyödylliseen asuntoon, joka on rakennettu ja otettu käyttöön 1. huhtikuuta 1964 jälkeen, voit hakea kunnasta lainaa vuokravakuuden maksamiseen. Lainaa voidaan myöntää sekä kokonaisen asunnon että yksittäisen huoneen vuokravakuuteen. Et kuitenkaan voi hakea lainaa, jos muutat yleishyödylliseen nuorisoasuntoon, jossa ei ole omaa keittiötä. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

  Lisätietoja

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.