Eläke

Täältä saat tietoa eläkejärjestelmästä, vanhuuseläkkeestä ja työkyvyttömyyseläkkeestä.

Elderly people dancing

Työkyvyttömyyseläke Norjassa

Det norske pensjonssystemet

Norjan eläkejärjestelmä

Norske ytelser ved dødsfall

Kuolemantapauksessa maksettavat Norjan etuudet

Norsk alderspensjon

Norjan vanhuuseläke

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.