Esi- ja perusopetus Suomessa

Esi- ja perusopetus Suomessa
Tässä osiossa kerrotaan Suomen esiopetuksesta ja peruskoulusta. Suomessa peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja esiopetus yhden vuoden.

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen tulee osallistua esiopetukseen.

Esiopetus

Suomessa vakituisesti asuvien lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä.

Esiopetus voi olla suomen- tai ruotsinkielinen, mutta ruotsinkielistä esiopetusta ei ole kaikilla paikkakunnilla.

Esiopetus on maksutonta. Mikäli matka esiopetukseen on pidempi kuin viisi kilometriä, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Peruskoulu

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat lapset ovat velvollisia suorittamaan peruskoulun oppimäärän. Julkiset peruskoulut ovat maksuttomia.

Peruskoulu aloitetaan yleensä 7-vuotiaana, mutta lapsen kehitystasosta riippuen alkamista voi aikaistaa tai myöhentää vuodella. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta.

Asuinkunta osoittaa oppivelvolliselle koulupaikan lähikoulussa. Myös muuhun kouluun kuin lähikouluun voi pyrkiä.

Millä kielellä peruskoulun voi käydä?

Peruskoulun voi käydä suomeksi tai ruotsiksi. Opetuskielenä voi olla myös saame, romani tai viittomakieli.

Suurimmissa kaupungeissa on kansainvälisiä kouluja, joissa koulun voi käydä kokonaan tai osittain englanniksi tai muulla vieraalla kielellä. Kansainväliset koulut ovat usein yksityiskouluja, joissa opetus on maksullista. Myös joillain julkisilla peruskouluilla on englanninkielisiä luokkia.

Voiko lapsi saada lisäopetusta suomessa, ruotsissa tai omassa äidinkielessä?

Suomeen ulkomailta muuttaneiden lasten on mahdollista saada suomen tai ruotsin opetusta (suomi/ruotsi toisena kielenä), mikäli se on tarpeen. Oppilaalle voidaan järjestää myös oman äidinkielen opetusta, jos äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Kysy lisätietoja koululta tai kunnalta.

Kouluruoka ja koulukuljetus?

Oppilailla on oikeus maksuttomaan lämpimään ateriaan koulupäivän aikana. Tietyissä tapauksissa lapsella saattaa olla oikeus maksuttomaan koulukyytiin.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.