Grönlannin toimeentulotuki

People in Nuuk
Photographer
Mads Schmidt Rasmussen / norden.org
Tämä sivu kertoo mahdollisuuksistasi hakea toimeentulotukea Grönlannissa.

Jos oleskelet Grönlannissa laillisesti eikä sinulla ole muita tuloja, sinulla on oikeus hakea julkista toimeentulotukea samalla tavoin kuin grönlantilaisillakin. Tukea saadaksesi sinun tulee täyttää samat ehdot kuin muidenkin.

Mitä etuuksia on olemassa?

Täysi-ikäisten ihmisten on periaatteessa kyettävä elättämään itsensä ja perheensä, mutta joskus se ei syystä tai toisesta onnistu. Elämäntilanteesi on voinut muuttua esimerkiksi kuolemantapauksen, vanhempainvapaan, avioeron, työttömyyden tai sairaudesta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi.

Grönlannissa on tarjolla kahdenlaista julkista toimeentulotukea:

  • Akuutti toimeentulotuki kattaa perustarpeet, kuten ruoan ja asumisen, ja sitä voidaan myöntää äkilliseen tarpeeseen.
  • Perusmenoihin ja elatukseen tarkoitettu toimeentulotuki on pitkäaikainen tukimuoto, jolla katetaan esimerkiksi sähkö-, vesi- ja lämmityskuluja. Lisäksi saat tukea itsesi ja perheesi elatukseen.

Ammattikalastajat ja -metsästäjät kuuluvat erityissäännösten piiriin. Kalastajien ja metsästäjien tulot voivat olla hyvin epävarmat huonon sään vallitessa tai kausina, jolloin kaupankäynti on keskeytetty, minkä vuoksi kalastuksesta ja metsästyksestä toimeentulonsa saavat perheet otetaan erityisesti huomioon.

Lisäksi voidaan myöntää kertaluonteista tukea yllättäviin menoihin tai menoihin, jotka parantavat hakijan tilannetta jatkossa. Tällaista tukea ovat esimerkiksi muuttoavustus, hautausavustus tai matkakorvaus lähiomaisen sairastumisen tai kuoleman yhteydessä.

Mitä vaatimuksia hakijan on täytettävä?

Toimeentulotuen saamisen edellytyksenä on, että asut vakinaisesti Grönlannissa, kuulut Grönlannin väestörekisteriin ja täytät yhden seuraavista ehdoista:

  • Olet Tanskan kansalainen.
  • Olet naimisissa tai olet viimeksi ollut naimisissa Tanskan kansalaisen kanssa.
  • Kuulut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tai jonkin muun kansainvälisen sopimuksen piiriin, jonka nojalla olet oikeutettu grönlantilaiseen toimeentulotukeen.

Lisäksi sinun on pystyttävä dokumentoimaan, että elämäntilanteesi on muuttunut siten, ettet kykene elättämään itseäsi ja perhettäsi.

Paljonko tukea voit saada?

Toimeentulotuen määrä riippuu elämäntilanteestasi ja hyväksytyistä perusmenoistasi, mutta se voi yleensä olla korkeintaan 65 prosenttia Grönlannin ammattiliittojen keskusjärjestön SIK:n työehtosopimuksessa määritellystä kouluttamattoman palkansaajan vähimmäispalkasta.

Miten haet toimeentulotukea?

Hakumenettely vaihtelee kunnittain, mutta sinun on yleensä ensin varattava aika kunnanvirastosta. Virkailija opastaa sinua sen jälkeen hakemuksen tekemisessä. Sinua pyydetään useimmiten

  • täyttämään hakulomake
  • dokumentoimaan aiemmat tulosi esimerkiksi esittämällä palkkakuitit
  • dokumentoimaan menot, joista et selviydy
  • dokumentoimaan elämäntilanteen muutos, jonka vuoksi haet toimeentulotukea.

Oletko oikeutettu toimeentulotukeen heti muutettuasi Grönlantiin?

Toimeentulotuen hakeminen ei yleensä edellytä, että olet asunut Grönlannissa tietyn aikaa. Sinun pitää kuitenkin pystyä dokumentoimaan elämäntilanteesi muutos, jonka vuoksi et kykene elättämään itseäsi.

Voitko saada grönlantilaista toimeentulotukea ulkomaille?

Toimeentulotukea maksetaan vain Grönlannissa oleskeleville, Grönlannin väestörekisteriin kuuluville henkilöille. Et siis voi saada grönlantilaista toimeentulotukea ulkomaille.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.