Hakeminen korkea-asteen koulutukseen Tanskassa

Optagelse på højere videregående uddannelse i Danmark
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Pohjoismaiden kansalaiset voivat hakea opiskelupaikkaa Tanskasta samoilla ehdoilla kuin Tanskan kansalaiset. Kaikkien ulkomaisella tutkinnolla hakevien hakuaika päättyy kuitenkin 15. maaliskuuta klo 12.

Aloituspaikat on jaettu kahteen kiintiöön eli ykkös- ja kakkoskiintiöön. Pohjoismaiden kansalaiset arvioidaan molemmissa kiintiöissä.

  Kiintiö 1: Haku lukiotodistuksen perusteella

  Ykköskiintiössä opiskelupaikkaa haetaan koulutukseen oikeuttavan päättötodistuksen keskiarvolla. Huomioon otetaan ainoastaan alkuperäisen päättötodistuksen keskiarvo, joten myöhemmin mahdollisesti suoritettujen täydentävien aineiden arvosanoilla ei ole merkitystä hakutilanteessa.

  Vaikka olisit ylioppilastutkinnon jälkeen parantanut keskiarvoasi suorittamalla täydentäviä kursseja, voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa näin ollen ainoastaan alkuperäisellä todistuksellasi.

  Täydentävät kurssit voidaan mahdollisesti lukea hyväksi, jotta täyttäisit tasovaatimukset tietyissä oppiaineissa.

  Kiintiö 2: Haku aiempien opintojen ja muun kokemuksen perusteella

  Kakkoskiintiössä aloituspaikat jaetaan kokonaisvaltaisemman arvion pohjalta. Tällöin otetaan huomioon oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta riippuen muun muassa hakijan työkokemus, täydentävä koulutus ja kansanopistokurssit.

  Opintosuoritusten hyväksilukeminen

  Jos olet aiemmin suorittanut tutkinnon tai sen osia, voit anoa yhden tai useamman aineen hyväksilukemista uuteen tutkintoon.

  Tiedustele asiaa suoraan omasta oppilaitoksestasi.

  Lue lisää

  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.