Ikäihmisille Suomessa

Ikäihmisille Suomessa
Tälle sivulle on koottu tietoa kotihoidosta, omaishoidosta, asumispalveluista ja laitoshoidosta, palvelusetelistä sekä eläkeläisille suunnatuista alennuksista ja tuista Suomessa.

Toisesta Pohjoismaasta Suomeen muuttava henkilö on oikeutettu seuraaviin etuihin ja palveluihin, mikäli hän on väestörekisteröitynyt vakituisesti Suomessa asuvaksi eli hänen kotikuntansa on Suomessa. Lisäksi kunta arvioi palvelutarpeen. Väestörekisteröitymisestä näet lisää sivulta Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Info Pohjolan sivuilta saat myös lisätietoa kroonisesti sairastamisesta, lääkkeistä ja lääkekorvauksista, sairastamisesta ja terveydenhuollosta sekä eläkkeistä Suomessa.

Kotihoito

Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon eli kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla. Sosiaalihuoltolain mukaan kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin määräajassa. Ota yhteyttä kotikunnan vanhusten hoitoyksikköön Kuntaliiton sivuilla.

Tarjolla on:

  • Kotipalveluja (apua arkiaskareissa)
  • Kotisairaanhoitoa (lääkärin lähetteellä määrättyä kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja kuntoutusta)
  • Tukipalveluja (esimerkiksi ateria-, siivous-, kauppa-, turvapalvelu- ja kuljetuspalveluita)

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa siten, että omaishoitajana toimii omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. Omaishoitoon voi saada tukea hoidettavan asuinkunnan sosiaalitoimistosta. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitopalkkiosta, tarvittavista palveluista hoidettavalle sekä omaishoitajan tukemisesta. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoidon tuesta on säädetty sosiaalilaissa.

Lisätietoa omaishoidosta saa myös Omaishoitajien liitosta.

Asumispalvelut ja laitoshoito

Asumispalvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat eri syistä tukea ja palveluja asumisensa järjestämiseen. Tietoa oman asuinalueen asumispalveluista saa kunnan sosiaalitoimesta.

Tuki- ja palveluasuminen

Tuki- ja palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumiseen kuin tavanomaiseen asuntoon voidaan järjestää. Paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville järjestetään tehostettua palveluasumista. Tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkailla on oma huone tai asunto ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa on tehostetussa palveluasumisessa paikalla ympäri vuorokauden.

Palvelu- ja tukiasumisessa maksetaan itse terveydenhuoltokulut, lääkkeet, vaatteet, liikkumisen kustannukset ja muut henkilökohtaiset menot, sekä vuokra. Maksujen suuruus vaihtelee palvelujen ja maksukyvyn mukaan.

Laitoshoito

Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on turvallisen hoidon kannalta perusteltua. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään kuukausittain hoitomaksu maksukyvyn mukaan. Maksun suuruus riippuu eläkkeestä ja muista tuloista.

Ikäihmisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista voidaan tukea lyhytaikaisella laitoshoidolla. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat vuorotella säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia. Laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, vaatteet ja muu huolenpito.

Laitoshoitoon pääsyä varten tehdään arviointi. Ole ensiksi yhteydessä omalääkäriisi. Kunnasta riippuen hoitopaikkaa voi joutua jonottamaan.

Tuet, alennukset ja eläkeläiskortit

Eläkeläisille on tarjolla erilaisia alennuksia, esimerkiksi juna- ja linja-automatkoista sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista. Alennus myönnetään henkilöllisyystodistusta tai eläkekorttia vastaan. Lisätietoja näet Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta.

Pienituloiset eläkeläiset voivat saada eläkkeensaajan asumistukea Kelalta. Kela voi tukea myös sairaudenhoidosta koituvia matkakustannuksia.

Voit lukea myös lisätietoa lääkekorvauksista.

Palveluseteli

Palvelusetelillä voi hankkia yksityisiltä palvelujen tuottajilta, sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Setelin voi saada esimerkiksi asuinkunnan terveysasemalta tai sosiaalivirastosta. Lisätietoja palvelusetelistä näet Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.