Islannin työttömyyskorvaus

Atvinnuleysisbætur á Íslandi
Tässä osioissa on tietoa siitä, kuinka tullaan Islannin työttömyysvakuutuksen piiriin ja turvataan toimeentulo työttömäksi jäämisen varalta.

Muutettaessa Pohjoismaasta toiseen on tärkeää tutustua uuden asuinmaan työttömyysturvaan liittyviin säädöksiin. Islannissa työvoimavirasto (Vinnumálastofnun) hoitaa kaikkia työttömyyteen liittyviä asioita, kuten työttömyysturvaa, ilmoittautumisia, neuvontaa ja seurantaa.

Työttömyyskorvaus

Palkansaajat ja yksityiset elinkeinonharjoittajat

Islannissa työttömyyskorvaukseen on oikeutettu henkilö, joka on jossain vaiheessa työskennellyt maassa. Pääsääntöisesti työttömyyskorvauksiin on oikeus 18–70-vuotiailla palkansaajilla ja yksityisillä elinkeinonharjoittajilla, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Hakija on työskennellyt vähintään 25-prosenttisesti kolme kuukautta viimeisten kahdentoista kuukauden aikana.
  • Vaatimuksena on, että hakija on työtön, työkykyinen, hakee aktiivisesti työtä ja on valmis ottamaan vastaan työtä kaikkialla maassa.
  • Hakijan on oltava kirjoilla ja asuttava Islannissa.
Opiskelijat

Opiskelijat eivät kuulu työttömyysturvaa käsittelevän lain piiriin, paitsi jos opiskelu on osa työvoimatoimiston päätöksen mukaisia työmarkkinatoimenpiteitä.

 

Kuinka kauan työttömyyskorvausta voi saada?

Hakijalla voi olla oikeus yhteensä 30 kuukauden työttömyyskorvaukseen siitä lähtien, kun hän on hakenut korvausta työvoimavirastosta.

Mikä on työttömyyskorvauksen suuruus?

Ensimmäisen puolen kuukauden ajalta maksetaan peruskorvausta, jonka jälkeen korvaus muuttuu tulosidonnaiseksi kolmen kuukauden ajaksi, jos tulosidonnaisen korvauksen ehdot täyttyvät.

Täyttä työttömyyskorvausta saavalle henkilölle, jolla on elätettävänä alle 18-vuotiaita lapsia, maksetaan kustakin lapsesta lisäksi 4 prosenttia peruskorvauksesta.

Työttömyyskorvauksesta tulee maksaa lakisääteinen eläkemaksu, mutta työttömyyskassa maksaa työnantajamaksun, joka muuten tulisi työnantajan maksettavaksi. Niin toivottaessa työvoimavirasto ohjaa osan korvauksesta ammattiliiton maksuihin.

 

Miten työttömyyskorvausta haetaan Islannissa?

Työttömyyskorvausta haetaan joko työvoimaviraston verkkosivuilta tai työvoimatoimiston palvelupisteestä. Työttömyyskorvauksen hakijat rekisteröityvät lisäksi työnhakijoiksi.

 

Useammassa maassa työskentelevät

Perussääntönä on, että työntekijä on työskentelymaan työttömyysturvan piirissä. Ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi saadaksesi lisätietoa kahdessa maassa työskenteleviä koskevista säännöistä.

 

Työttömyyskorvausoikeuden siirtäminen maasta toiseen

 

Työttömyyskorvausoikeuden siirtäminen maasta toiseen on mahdollista Euroopan talousalueella (EU-maat, Norja, Islanti ja Liechtenstein) PD U1 -lomakkeella. Hakijalla on oikeus U1-todistukseen, jos hän on työskennellyt vakuutettuna palkansaajana tai yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta vaaditaan, että vakuutusmaksut on maksettu palkan mukaisesti. Lisätietoa saa työvoimavirastosta. Jotta työttömyyskorvauksen voi siirtää U1-todistuksella toisesta maasta, hakijalla on oltava työssäoloaikaa Islannista vähintään kuukausi.

 

Hakijat, jotka ovat saaneet oikeuden Islannin työttömyyskorvauksiin kerran viimeisten viiden vuoden aikana, säilyttävät oikeuden työttömyyskorvaukseen, jos he ovat olleet koko ajan vakuutettuja työskennellessään Pohjoismaissa. Jos ehto täyttyy, hakijalla on oikeus Islannin työttömyyskorvaukseen ilman työssäoloehtoa Islannissa kotiinpaluun jälkeen. Ehtona on, että hakija on ollut oikeutettu Islannin työttömyyskorvauksiin lähtiessään maasta. Hakijoiden on todistettava vakuutusajanjakso U1-lomakkeella.

Framfærsla barna yngri en 18 ára

Þegar greiddar eru grunnatvinnuleysisbætur er greitt 6% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum eða 18.445 kr. á mánuði með hverju barni.

Meðan greiddar eru tekjutengdar atvinnuleysisbætur er greitt 4% af óskertum grunnatvinnuleysisbótum eða 12.297 kr. á mánuði með hverju barni.

Tanskassa työskennelleet hakijat

Jos hakija on työskennellyt Tanskassa ja kuulunut tanskalaiseen työttömyyskassaan, hänen tulee pyytää PD U1 -todistus tanskalaisesta työttömyyskassastaan. Jos hakija ei ole ollut tanskalaisen työttömyyskassan jäsen, todistuksen antaa Tanskan työmarkkina- ja rekrytointihallitus (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering).

 

Suomessa työskennelleet hakijat

Jos hakija on työskennellyt Suomessa ja kuulunut suomalaiseen työttömyyskassaan, hänen tulee pyytää PD U1 -todistus suomalaisesta työttömyyskassastaan. Jos hakija ei ole ollut suomalaisen työttömyyskassan jäsen, todistuksen saa Kelasta.

Norjassa työskennelleet hakijat

Norjassa työ- ja hyvinvointihallinto (NAV) myöntää PD U1 -todistuksen, joka tarvitaan siirrettäessä työttömyyskorvausoikeus Islantiin. NAVin verkkosivuilla kerrotaan, miten PD U1 -todistusta haetaan ja millä edellytyksillä todistusta voi hakea. NAViin lähetetään hakemus, johon liitetään todistukset Norjassa-työskentelystä, kopiot työsopimuksista ja palkkakuiteista sekä verotiedot ajalta, jolle PD U1 -todistusta haetaan.

 

Ruotsissa työskennelleet hakijat

Jos hakija on työskennellyt Ruotsissa ja kuulunut ruotsalaiseen työttömyyskassaan, hänen tulee pyytää PD U1 -todistus ruotsalaisesta työttömyyskassastaan. Jos hakija ei ole ollut ruotsalaisen työttömyyskassan jäsen, todistuksen saa Alfa-työttömyyskassasta.

 

Työttömyyskorvaus Islannista haettaessa töitä ulkomailta

 

Tiettyjen ehtojen täyttyessä on mahdollista aina kolmeen kuukauteen asti säilyttää kotimaansa työttömyyskorvaukset, jos lähtee toiseen Pohjoismaahan etsimään töitä. Hakijalla on oltava kotimaasta U2-lomake lähtiessään hakemaan töitä ETA-alueelta, mukaan lukien Pohjoismaista. Ilman U2-lomaketta ei ole mahdollista saada samanaikaisesti työttömyyskorvauksia ja etsiä töitä ulkomailta.

Saavuttuaan työnhakumaahan hakijan tulee ilmoittautua työnvälitykseen seitsemän päivän sisällä kotimaasta poistumisesta, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan säilyy. Jos hakija ilmoittautuu työnvälitykseen myöhemmin kuin seitsemän päivän kuluessa, hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan ilmoittautumispäivästä lähtien. On syytä huomioida, että työnhaun yhteydessä noudatetaan sen maan sääntöjä, josta työtä haetaan.

Kun työnhaku ei tuota tulosta

Ellei hakija saa töitä työnhakumaasta kolmen kuukauden sisällä, hänen tulee palata Islantiin ja ilmoittautua työnhakijaksi työvoimavirastossa, jotta hänellä säilyy oikeus islantilaiseen työttömyyskorvaukseen. Ellei hakija palaa Islantiin kolmen kuukauden ulkomailla oleskelun jälkeen, hän menettää oikeuden korvauksiin.

Kun työnhaku tuottaa tulosta

Jos hakija saa töitä ulkomailta, hän siirtyy lähtökohtaisesti uuden työskentelymaan työttömyysturvan piiriin. Tämä tapahtuu siten, että henkilö ilmoittautuu uuden työskentelymaan työttömyyskassaan. Työttömyysvakuutuksen siirtämiseksi uuden työskentelymaan työttömyyskassaan käytetään PD U1 -lomaketta. Islannissa PD U1 -todistuksen antaa työvoimavirasto.

Mistä saa lisätietoa?

Tarkempia tietoja löytyy työvoimaviraston verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 515 4800

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.